Addon XF2 [BS] Real time chat

 • Thread starter Thread starter Master
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
 • Trả lời Trả lời 2
 • Xem Xem 446

Master

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Quản lý
12/12/19
3,004
6,659
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Master đã gửi một tài nguyên mới:

Trò chuyện thời gian thực - Trò chuyện thời gian thực

Tính năng:
 • Tất cả các thay đổi xảy ra trong thời gian thực (bài đăng mới, xóa, chỉnh sửa, v.v.)
 • Chỉnh sửa tin nhắn riêng / tất cả các tin nhắn
 • Xóa thư riêng / tất cả thư
 • Xóa trò chuyện (lệnh)/clear
 • Trình xử lý lệnh
 • Thông báo trò chuyện
 • Thông báo âm thanh trong cuộc trò chuyện
 • Quảng cáo trò chuyện phía trên tin nhắn
 • Tên người dùng của người dùng hiện đang nhập tin nhắn
 • Chèn tên người dùng bằng cách nhấp vào nó
 • Chèn và xử lý mã BB
 • Đề cập qua...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Chủ đề tương tự

Back
Bên trên