Đang tải...

Chúc mừng: Bùi Lê Yến Nhi - Nguyễn Thị Cẩm Tú - Khấu Thị Tú Quyên - Trúng tuyển vào Chuyên Hóa Học Bến Tre...

BTHSG9 Các bạn HSG lớp 9 giải 3 bài này nhé.

Thảo luận trong 'Hóa học 10' bắt đầu bởi Master, 30/8/17.

Lượt xem: 128

 1. 1,524
  771
  53
  Master

  Master Đầy tớ nhân dân

  • Quản trị viên
  Tham gia:
  2/12/15
  Bài viết:
  1,524
  Được cám ơn:
  771
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Mỏ Cày Bắc
  Điểm thưởng:
  0
  Skype:
  thieptb
  huynhlebao, giaminhnguyencattram đã cám ơn.
 2. 127
  31
  0
  nguyencattram

  nguyencattram tatata bala tu...

  • Thành Viên V.I.P
  • Thành viên
  Tham gia:
  30/7/16
  Bài viết:
  127
  Được cám ơn:
  31
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Nhuận Phú Tân
  Điểm thưởng:
  158
  Bài làm
  Câu 22:
  Khối lượng oxi trong hh: mO = 25,4* = 7,2 g
  => số mol oxit trong hh: nO = 7,2/16 = 0,45 mol
  PTHH:
  FeO + 2HCl phimphai FeCl2 + H2O
  Fe3O4 + 8HCl phimphai FeCl2 +2FeCl3 + 4H2O
  Fe2O3 + 6HCl phimphai 2FeCl3 + 3H2O
  Bản chất của các phản ứng trên là:
  2H + O phimphai H2O
  0,9 mol..0,45 mol
  nHCl = nH = 0,9 mol
  => CM HCl = a = = 1,8M
  Câu 23:
  2 Mg + O2 phimphai 2MgO (to)
  2Cu + O2 phimphai 2CuO (to)
  4Al + 3O2 phimphai 2Al2O3 (to)
  Khối lượng oxi đã tgpu với hh X là: mO = 3,33-2,13 = 1,2 g
  => số mol oxi là: nO = 1,2/16 = 0,075 mol
  PTHH:
  MgO + 2HCl phimphai MgCl2 + H2O
  CuO + 2HCl phimphai CuCl2 + H2O
  Al2O3 + 6HCl phimphai 2AlCl3 + 3H2O
  Bản chất của các phản ứng trên là:
  2H + O phimphai H2O
  0,15 mol..0,075 mol
  nHCl = nH = 0,15 mol
  => Vdd HCl = = 0,075 lít
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."
 3. 194
  99
  0
  lethanhphong

  lethanhphong haizzz....

  • Thành Viên V.I.P
  Tham gia:
  30/7/16
  Bài viết:
  194
  Được cám ơn:
  99
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Tân Thanh Tây
  Điểm thưởng:
  249
  câu 22>
  500ml = 0,5lit
  mO trong hh = 25,4*36/127 = 7,2g
  nO = 7,2/16 = 0,45mol
  PTHH:
  Fe2O3 + 6HCl ---->2FeCl3 + 3H2O
  Fe3O4 + 8HCl ---->FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
  FeO + HCl --->FeCl2 + H2
  bản chất pứ :
  2H(axit) + O(oxit) --->H2O
  0,9mol<--0,45mol
  nH = nHCl = 0,9 mol
  =>CM HCl = a = 0,9/0,5 = 1,8M
  câu 23>
  sơ đồ pứ :
  (Mg,Cu,Al) + O2 --->(MgO,CuO,Al2O3)
  (MgO,CuO,Al2O3) + HCl -----> (MgCl2,CuCl2,AlCl3) + H2O
  mO trong hh h Y = 3,33 - 2,13 = 1,2g
  nO = 1,2/16 = 0,075mol
  bản chất pứ :
  2H(axit) + O(oxit) --->H2O
  0,15mol<--0,075mol
  nH = nHCl = 0,15mol
  =>CM HCl = 0,15/2 = 0,075 lit
  câu 24*>
  300ml = 0,3lit
  nHCl = 1*0,3 = 0,3mol
  nH2SO4 = 0,5*0,3 = 0,15mol
  Gọi HX là CT chung của HCl va H2SO4
  nHX = nHCl + 2nH2SO4 = 0,3 + 2*0,15 = 0,6mol ==>nX = nHX = 0,6mol
  nH2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol
  gọi a,b là số mol Al,Fe
  2Al + 6HX ---->2AlX3 + 3H2
  Fe + 2HX ---->FeX2 + H2
  ta có :
  nHX td = 2nH2 = 0,25*2 = 0,5mol
  -->nHX dư = 0,6 - 0,5 = 0,1 mol
  NaOH + HX ---->NaX + H2O
  0,1mol<--0,1mol
  để thu được kết tủa lớn nhất thì các chất kết tủa phải đạt mức cực đại -->chỉ xảy ra các pt :
  AlX3 + 3NaOH ---->Al(OH)3 + 3NaX
  FeX2 + 2NaOH --->Fe(OH)2 + 2NaX
  nX(muối) = nHX td = 0,5 mol
  bản chất pứ :
  Na(NaOH) + X(muối)---->NaX
  0,5mol<------0,5mol
  nNaOH cần dùng = 0,5 + 0,1 = 0,6mol
  VNaOH = 0,6/1 = 0,6 lit
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."
 4. 161
  65
  0
  giaminh

  giaminh

  [TV. Cấp 4]

  • Thành Viên V.I.P
  Tham gia:
  7/8/16
  Bài viết:
  161
  Được cám ơn:
  65
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Nhuận Phú Tân
  Điểm thưởng:
  244
  Câu 22:
  mO=25.4*36/127=7.2g
  nO=7.2/16=0.45mol
  FeO+2HCl------->FeCl2+H2O(1)
  Fe2O3+6HCl--------->2FeCl3+3H2O(2)
  Fe3O4+8HCl--------->2FeCl3+FeCl2+4H2O(3)
  Theo (1),(2) và (3) ta có:
  nO=nH2O=0.45mol
  nH2O=1/2nHCl=0.45mol
  =>nHCl=0.45*2=0.9mol
  CM=0.9/0.5=1.8M
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."
 5. huynhlebao

  [TV. Cấp 4]

  • Thành Viên V.I.P
  Tham gia:
  30/7/16
  Bài viết:
  131
  Được cám ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Nhuận Phú Tân
  Điểm thưởng:
  139
  Bài 22:
  KL của O trong hh = g
  nO = mol
  + 6HCl ----> +
  + 8HCl ------> + +
  FeO + 2HCl ------> +
  2H(axit) + O(oxit) ----->
  0.9 <------ 0.45
  nH = nHCl = 0.9 mol
  CM HCl = a = M
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."
 6. 161
  65
  0
  giaminh

  giaminh

  [TV. Cấp 4]

  • Thành Viên V.I.P
  Tham gia:
  7/8/16
  Bài viết:
  161
  Được cám ơn:
  65
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Nhuận Phú Tân
  Điểm thưởng:
  244
  2Mg+O2----to---->2MgO
  2Cu+O2----to--->2CuO
  4Al+3O2-----to--->2Al2O3
  mO=3.33-2.13=1.2g
  nO=1.2/16=0.075mol
  MgO+2HCl------->MgCl2+H2O(1)
  CuO+2HCl-------->CuCl2+H2O(2)
  Al2O3+6HCl------>2AlCl3+3H2O(2)
  Theo (1),(2) và (3) ta có:
  nO=nH2O=1/2nHCl=0.075mol
  =>nHCl=0.075*2=0.15mol
  CM=n/V=>V=n/CM=0.15/2=0.075lit
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."
 7. huynhlebao

  [TV. Cấp 4]

  • Thành Viên V.I.P
  Tham gia:
  30/7/16
  Bài viết:
  131
  Được cám ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Nhuận Phú Tân
  Điểm thưởng:
  139
  Bài 23:
  Mg + O2 ---to---> MgO
  Cu + O2 ---to---> CuO
  Al + O2 ---to---> Al2O3
  Theo ĐLBTKL ta có:
  mO = mY - mX = 3.33 - 2.13 = 1.2g
  nO = mol
  MgO + 2HCl ----> MgCl2 + H2O
  CuO + 2HCl -----> CuCl2 + H2O
  Al2O3 + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2O
  2H(axit) + O(oxit) ---> H2O
  0.15 <------ 0.075
  nH = nHCl = 0.15 mol
  VHCl = lit
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."
 8. 1,524
  771
  53
  Master

  Master Đầy tớ nhân dân

  • Quản trị viên
  Tham gia:
  2/12/15
  Bài viết:
  1,524
  Được cám ơn:
  771
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Mỏ Cày Bắc
  Điểm thưởng:
  0
  Skype:
  thieptb
  Bài 24
  [​IMG]
   
 9. 179
  67
  0
  lequockiet

  lequockiet

  [TV. Cấp 4]

  • Thành Viên V.I.P
  Tham gia:
  30/7/16
  Bài viết:
  179
  Được cám ơn:
  67
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Nhuận Phú Tân
  Điểm thưởng:
  228
  Câu 22:
  mO=25,4*36/127=7,2 (g)
  nO=7,2/16=0,45 (mol)
  +6HCl->2+3H2O
  +8HCl->2++4H2O
  FeO+2HCl->FeCl2+H2O
  ta có:
  nO=nH2O==0,45 (mol)
  nHCl=0,45*2=0,9 (mol)
  =>CM HCl=0,9/0,5=1,8 M
  Câu 23:
  2Mg+O2--to-->2MgO
  2Cu+O2--to-->2CuO
  4Al+3O2--to-->2
  mO=3,33-2,13=1,2 (g)
  nO=1,2/16=0,075 (mol)
  MgO+2HCl->+
  CuO+2HCl->+
  +6HCl->2+3
  nO=nH2O==0,075 (mol)
  nHCl=0,075*2=0,15 (mol)
  V HCl=0,15/2=0,075 (lít)
   
  "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có,
  mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện."

Chia sẻ trang này