Giáo dục

Nuôi con kiểu bao bọc dễ dẫn con thành "Kẻ Vô ơn"

Master

Đầy tớ nhân dân, Nam, đến từ Mỏ Cày Bắc
Blog Posts:
18
Cha mẹ bao bọc con quá mức là trở thành “người vô ơn” Một đứa trẻ được bảo bọc từ nhỏ, cơm đút tới miệng, nước dâng tận môi, được dành cho những món ăn ngon, đồ chơi đẹp, muốn gì được nấy mà không biết những thứ đó từ đâu ra thì lớn lên chắc chắn đứa trẻ đó sẽ thành một con người chỉ quen hưởng...

Bình luận: 0 16/10/19

Một kiếp dã tràng

Master

Đầy tớ nhân dân, Nam, đến từ Mỏ Cày Bắc
Blog Posts:
18
Thương thay một kiếp dã tràng Một đời xe cát miên man không dời. Một cơn sóng biển tơi bời Công trình trôi dạt hởi ơi còn gì. Dã tràng không quản hiểm nguy Một đời xe cát kiên trì gắng công. Dẫu cho tay trắng về không Lưu muôn hậu thế, nhớ công dã tràng. Vẫn luôn thách thức biển ngàn Nghìn năm...

Bình luận: 1 16/10/19