Giới thiệu Trọn bộ sách giáo khoa Toán 10 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 147

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
2,516
5,158
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
50,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Trọn bộ sách giáo khoa Toán 10 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, được soạn thảo theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục Đào tạo, giúp các em học sinh lớp 10 có tài liệu để học tập môn toán.

Đúng như tên gọi của bộ sách, các kiến thức trình bày trong toán 10 đều xuất phát từ những tình huống của cuộc sống quanh ta và trở lại giúp ta giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Vì thế, khi học Toán theo cuốn sách này, các em sẽ cảm nhận được rằng, Toán học thật là gần gũi.

Đoạn mở đầu của các chương, các bài học thường đưa ra những tình huống, những ví dụ thực tế cho thấy sự cần thiết phải đưa đến những khái niệm toán học mới. Qua đó, các em sẽ được trau dồi những kĩ năng cần thiết cho một công dân trong thời hiện đại, đó là khả năng “mô hình hoá”. Khi đã đưa vấn đề thực tiễn về bài toán (mô hình toán học), chúng ta sẽ phát hiện thêm những kiến thức toán học mới, để cùng với những kiến thức đã biết giải quyết bài toán thực tiễn đặt ra.
Nội dung cuốn Sách giáo khoa Toán 10 tập 1 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các khái niệm mở đầu.
Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số.
Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số gần đúng và sai số.
Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.

Nội dung cuốn Sách giáo khoa Toán 10 tập 2 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc hai.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng.
Bài 20. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 22. Ba đường conic.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc đếm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất.
Bài 27. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
Bài tập cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tập 1
Tập 2
 

Chia sẻ trang này

Tài nguyên nổi bật

Bên trên