• Học online Hóa học THCS

Tổng hợp công thức và lý thuyết hình học lớp 12 Pdf

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 108

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,297
1,549
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
40,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Công thức và Lý thuyết hình học 12

MỤC LỤC

PHẦN I. KHỐI ĐA DIỆN ……………………………………………………………………………………….. 4
1. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP…………………………………………………………………. 4
2. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN ………………………………………. 4
2.1. Khái niệm về hình đa diện…………………………………………………………………………… 4
2.2. Khái niệm về khối đa diện …………………………………………………………………………… 5
3. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU ………………………………………………………………………….. 5
3.1. Phép dời hình trong không gian …………………………………………………………………… 5
3.2. Hai hình bằng nhau……………………………………………………………………………………. 7
4. PHÂN CHIA VÀ LẮP GHÉP CÁC KHỐI ĐA DIỆN …………………………………………… 7
5. KHỐI ĐA DIỆN LỒI ………………………………………………………………………………………. 7
5.1. Khối đa diện lồi …………………………………………………………………………………………. 7
5.2. Khối đa diện đều ……………………………………………………………………………………….. 8
5.3. Một số kết quả quan trọng về khối đa diện lồi………………………………………………… 9
6. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN …………………………………………………………………………….. 9
6.1. Thể tích khối chóp ……………………………………………………………………………………… 9
6.2. Thể tích khối lăng trụ………………………………………………………………………………….. 9
6.3. Thể tích khối hộp chữ nhật ………………………………………………………………………… 10
6.4. Thể tích khối lập phương…………………………………………………………………………… 10
6.5. Tỉ số thể tích ……………………………………………………………………………………………. 10
6.6. Một số chú ý về độ dài các đường đặc biệt……………………………………………………. 10
7. CÁC CÔNG THỨC HÌNH PHẲNG………………………………………………………………… 11
7.1. Hệ thức lượng trong tam giác …………………………………………………………………….. 11
7.2. Các công thức tính diện tích ………………………………………………………………………. 11
8. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP THƯỜNG GẶP. 12
9. CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT THỂ TÍCH TỨ DIỆN………………………………………… 15
PHẦN II. MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU ………………………………………………………… 17
1. MẶT NÓN TRÒN XOAY VÀ KHỐI NÓN ………………………………………………………. 17
1.1. Mặt nón tròn xoay ……………………………………………………………………………………. 17
1.2. Khối nón…………………………………………………………………………………………………. 17
1.3. Thiết diện khi cắt bởi mặt phẳng ………………………………………………………………… 18

2. MẶT TRỤ TRÒN XOAY ……………………………………………………………………………….. 18
2.1. Mặt trụ …………………………………………………………………………………………………… 18
2.2. Hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay ……………………………………………………… 18
3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU ……………………………………………………………………………….. 19
3.1. Mặt cầu…………………………………………………………………………………………………… 19
3.2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng …………………………………………………. 20
3.3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng………………………………………………. 20
3.4. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu ………………………………………………….. 21
4. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI……………………………………………… 22
4.1. Bài toán mặt nón………………………………………………………………………………………. 22
4.2. Một số dạng toán và công thức giải bài toán mặt trụ ……………………………………… 25
5. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN MẶT CẦU ……………. 27
5.1. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện………………………………………………………………….. 27
5.2. Kỹ thuật xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ……………………………………………. 31
5.3. Kỹ năng xác định trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy……………………………….. 31
5.4. Kỹ thuật sử dụng hai trục xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp đa diện………………….. 32
5.5. Tổng kết các dạng tìm tâm và bán kính mặt cầu ……………………………………………. 33
6. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VỀ KHỐI TRÒN XOAY…………………. 34
6.1. Chỏm cầu……………………………………………………………………………………………….. 35
6.2. Hình trụ cụt ……………………………………………………………………………………………. 35
6.3. Hình nêm loại 1 ………………………………………………………………………………………. 35
6.4. Hình nêm loại 2 ………………………………………………………………………………………. 35
6.5. Parabol bậc hai-Paraboloid tròn xoay ………………………………………………………….. 35
6.6. Diện tích Elip và Thể tích khối tròn xoay sinh bởi Elip……………………………………. 35
6.7. Diện tích hình vành khăn…………………………………………………………………………… 36
6.8. Thể tích hình xuyến (phao)………………………………………………………………………… 36
PHẦN 7. HỆ TRỤC TỌA ÐỘ TRONG KHÔNG GIAN OXYZ…………………………………….. 37
1. HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN …………………………………………………………………………. 37
1.1. Các khái niệm và tính chất…………………………………………………………………………. 37
1.2. Phương pháp giải 1 số bài toán thường gặp………………………………………………….. 39
2. MẶT PHẲNG ………………………………………………………………………………………………. 40
2.1. Các khái niệm và tính chất…………………………………………………………………………. 40


2.2. Viết phương trình mặt phẳng …………………………………………………………………….. 41
2.3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng ……………………………………………………………… 44
2.4. Khoảng cách và hình chiếu………………………………………………………………………… 44
2.5. Góc giữa hai mặt phẳng……………………………………………………………………………. 44
2.6. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với
mặt cầu………………………………………………………………………………………………………… 45
3. ĐƯỜNG THẲNG…………………………………………………………………………………………. 45
3.1. Phương trình của đường thẳng…………………………………………………………………… 45
3.2. Vị trí tương đối………………………………………………………………………………………… 46
3.3. Góc trong không gian ……………………………………………………………………………….. 49
3.4. Khoảng cách ……………………………………………………………………………………………. 50
3.5. Lập phương trình đường thẳng ………………………………………………………………….. 51
3.6. Vị trí tương đối………………………………………………………………………………………… 53
3.7. Khoảng cách ……………………………………………………………………………………………. 54
3.8. Góc ………………………………………………………………………………………………………… 55
4. MẶT CẦU……………………………………………………………………………………………………. 55
4.1. Phương trình mặt cầu……………………………………………………………………………….. 55
4.2. Giao của mặt cầu và mặt phẳng………………………………………………………………….. 56
4.3. Một số bài toán liên quan…………………………………………………………………………… 56
5. MỘT SỐ DẠNG GIẢI NHANH CỰC TRỊ KHÔNG GIAN ……………………………….. 59
5.1. Dạng 1 ……………………………………………………………………………………………………. 59
5.2. Dạng 2 ……………………………………………………………………………………………………. 60
5.3. Dạng 3 ……………………………………………………………………………………………………. 60
5.4. Dạng 4 ……………………………………………………………………………………………………. 60
5.5. Dạng 5 ……………………………………………………………………………………………………. 60
5.6. Dạng 6 ……………………………………………………………………………………………………. 61
5.7. Dạng 7 ……………………………………………………………………………………………………. 61
5.8. Dạng 8 ……………………………………………………………………………………………………. 61
5.9. Dạng 9 ……………………………………………………………………………………………………. 61
5.10. Dạng 10…………………………………………………………………………………………………. 62

 
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Master Đứa Con Tội Lỗi 1-2-3-4 Tổng Hợp 4 Ca Khúc Khiến Người Nghe Xúc Động Rơi Nước Mắt Phim - Nhạc 0
Master Tổng hợp lý thuyết hóa 9 Hoàn chỉnh Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Tổng hợp các đề PTNK TPHCM- Cập nhật 2018-2019 và 2019-2020 Đề Hóa TS Chuyên 4
Master Miễn phí Sơ đồ tư duy tổng hợp toàn bộ kiến thức Vật lý 12 Tài liệu miễn Phí 0
Master Tổng hợp các đề thi chính thức THPT quốc gia từ 2017-2019 Tiếng anh Tiếng Anh 0
Master Giới thiệu Tổng hợp lý thuyết hóa học 10 Hóa 10 0
Master Tổng hợp các phương pháp điều chế hóa Hữu cơ Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Thông báo Tổng ôn trước thi tỉnh Thông báo 0
T Tổng đài điện thoại ADSUN Quảng cáo 0
TrungHieuNPT Tổng kết điểm vòng 7 (HS tự kiểm tra) HSG Hóa 9 HS tự đánh giá 9
TrungHieuNPT Tổng điểm vòng 5 và vòng 6 (HS tự kiểm tra) HSG Hóa 9 HS tự đánh giá 8
Gia Nghi Tổng kết điểm vòng 8 và vòng 9 (tự kiểm tra) HSG hóa 8 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Gia Nghi Tổng kết điểm vòng 6 và vòng 7 (tự kiểm tra) HSG hóa 8 Bồi dưỡng Hóa 8 3
TrungHieuNPT Tổng điểm vòng 3 và vòng 4 (HS tự kiểm tra) HSG Hóa 9 HS tự đánh giá 8
Vủ Triều BD Hóa 8 Tổng kết điểm vòng 4 và vòng 5 ( tự kiểm tra) HSG hóa 8 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Gia Nghi BD Hóa 8 Tổng kết điểm vòng 2 và vòng 3 (tự kiểm tra) HSG Hóa 8 Bồi dưỡng Hóa 8 3
TrungHieuNPT BD Hóa 9 Tổng điểm vòng 1 và vòng 2 (HS tự kiểm tra) HSG Hóa 9 HS tự đánh giá 10
Gia Nghi Tổng điểm vòng 2 (tự kiểm tra) HSG 8 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master Video Đồ thị về nhôm và hợp chất Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 9 – Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (thời gian từ 17-20/02/21) Học online Hóa 9 0
Master Học trực tuyến Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ (thời gian từ 17-20/02/21) Học online Hóa 9 0
Master Các hợp chất của sắt tác dụng với HNO3 Bài tập tổng hợp 7
Master Bài giảng Hóa 8: Đơn chất Hợp chất - Phân tử - Cần gì học thêm? Học online hóa 8 0
Master Thí sinh chỉ được dự thi duy nhất một bài tổ hợp Chuyện trường lớp 0
Master Muốn hạnh phúc hãy chọn người phù hợp Blog - Quan điểm 0
Master Thi tốt nghiệp THPT 2020: Bài thi tổ hợp vẫn có 3 đầu điểm Thông báo 0
Master Hóa 9 Bài 5 trang 112 sgk hóa học 9 (cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ) Hóa 9 0
Master Miễn phí Sắt và hợp chất của Sắt Tài liệu miễn Phí 0
Master Chuyên đề Tính chất hóa học của Nhôm và hợp chất Hóa 12 0
Master Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất Hóa 12 0
Master Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất Hóa 12 0
Master Sắt và hợp chất của sắt Hóa 12 0
Master Giới thiệu Lý thuyết Crom (Cr) và hợp chất của crom Hóa 12 1
Master Giới thiệu 1 Số chuyên đề Toán tổ hợp bồi dưỡng HSG toán THPT Toán THPT 0
Master TPHCM: Đầu tháng 6 sẽ thi lớp 10 công lập Chuyện trường lớp 0
Admin Hóa học đâu chỉ có phương trình hay công thức, loạt sự thật dưới đây sẽ khiến bạn yêu môn học này hơn Hóa học lý thú 0
Admin Trọn bộ cả năm Giáo án Hóa học 9 tinh giản mới theo công văn 3280 - 5512 BGD năm 2020-2021 Môn khác 0
Admin Trọn bộ cả năm Giáo án Hóa học 8 tinh giản mới theo công văn 3280-5512 BGD năm 2020-2021 Môn khác 0
Master Cha dạy con kỹ năng nhìn nhận cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc, thành công Blog - Quan điểm 1
Master Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM công bố 4 phương thức xét tuyển Chuyện trường lớp 0
Master Trường ĐH Công nghệ thông tin đưa ra 6 phương thức tuyển sinh Chuyện trường lớp 0
Master Các xu hướng công nghệ giáo dục năm 2021 Chuyện trường lớp 0
Master Dám thay đổi để thành công Blog - Quan điểm 0
Master Cẩm nang giải bài tập bằng công thức - Hữu cơ Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Chuyện công sở: Những kẻ nịnh hót tiến rất nhanh, nhưng có thể rơi xuống hố bất cứ lúc nào Blog - Quan điểm 0
Master Tóm tắt các gốc axit thường gặp và 1 số công thức hóa 8-9 Hóa 9 0
Master Từ 20.8.2020-Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Văn bản - công văn 1
Master Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ Chuyện trường lớp 0
Master Cách viết công thức hóa học – Dành cho học sinh mất gốc - Thầy Đặng Xuân Chất Hóa 8 0
Master Công Phá Lí Thuyết Hóa Lớp 10-11-12 Hóa 12 0

Chủ đề tương tự

Adsense