Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS đầy đủ - Hóa học (cập nhật giảm giá)

Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS đầy đủ - Hóa học (cập nhật giảm giá) 19-20

Bạn không có quyền tải về

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
503
754
93
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
Master đã gửi một tài nguyên mới:

Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS đầy đủ - Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS đầy đủ

Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS đầy đủ file word dễ dàng chỉnh sửa. Phù hợp cho HS khá giỏi và giáo viên làm tư liệu để bồi dưỡng HSG.
Định dạng file word.
Số trang: 308 trang
...........
View attachment 168
Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Adsense

Page Hóa Học THCS

...
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo

Chúng tôi nhận được quảng cáo là gây phiền nhiễu!!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt Trình chặn quảng cáo (AdBlocker) của bạn.

Tôi sẽ tắt trình chặn quảng cáo!
Không! Cảm ơn.