• Học online Hóa học THCS
Resource icon

Addon XF2 Scheduled posting 1.1.3 1.1.3

Bạn không có quyền tải về
 • Thread starter Master
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 0
 • Xem 34

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,297
1,549
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
40,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Master đã gửi một tài nguyên mới:

Scheduled posting 1.1.3 - Scheduled posting 1.1.3

.features:
 • Scheduled posting
  • Threads
  • Posts
  • Profile posts
 • Easily creating your own handler for scheduled posting (for developers)
 • Permissions
  • Create scheduled publications
  • View scheduled publications

Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Adsense