Quy tắc Markovnikov

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 73

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
209
298
63
Bến Tre
Họ tên
Nguyễn Văn Thiệp
Khi cộng HX vào anken bất đối xứng thì H+ là phần mang điện tích (+) sẽ cộng vào anken có nhiều H hơn. Còn X- là phần mang điện tích (-) vào C ở liên kết đôi ít H hơn.
CH2 = CH - CH3 + HCl → 2 sản phẩm
* sản phẩm chính: CH3 - CH(Cl) - CH3

* sản phẩm phụ: CH2(Cl)- CH2 - CH3
 
Bên trên