Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Chuyên đề Muối photphat

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 529

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
2,751
5,972
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
50,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
1. Khái niệm và tính chất vật lí
- Có 3 loại: \( PO_4^{3-}, HPO_4^{2-} và H_2PO_4^- \).

- Tất cả muối \(H_2PO_4^- \)đều tan;
muối \(PO_4^{3-}\) và \(HPO_4^{2-}\) chỉ có muối của kim loại kiềm và amoni tan được.


2. Tính chất hóa học
- Muối photphat có đầy đủ các tính chất hóa học của muối.

- Các muối photphat của kim loại kiềm dễ bị thủy phân trong dung dịch tạo môi trường bazơ:

\(Na_3PO_4 → 3Na+ + PO_4^{3-}\)

\(PO_4^{3-} + H_2O → HPO_4^{2-} + OH^-\)

- Muối axit còn biểu hiện tính chất của axit.

\(NaH_2PO_4 + NaOH → Na_2HPO_4 + H_2O\)


3. Điều chế
- Cho\( P_2O_5\) hoặc \(H_3PO_4\) tác dụng với dung dịch kiềm.

- Dùng phản ứng trao đổi ion.


4. Nhận biết
Nhận biết ion\( PO_4^{3-}\) bằng dung dịch \(AgNO_3\):

\(3Ag+ PO_4^{3-} → Ag_3PO_4\) (kết tủa vàng)
 

Chia sẻ trang này

Tài nguyên nổi bật

Bên trên