Một số ví dụ về phương pháp quy đổi

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 282

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
880
1,314
93
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
Nguyên Tắc:
Qui đổi nhiều chất về nguyên tố, hoặc về 1 hoặc 2 hợp chất đơn giản
Phần 1: vô cơ
Ví dụ: hỗn hợp FeO; Fe2O3; Fe3O4….. Ta có thể qui đổi về :

+ Hướng 1: Nguyên tố Fe và O ( thường khi tác dụng HNO3; H2SO4 đặc)

+ Hướng 2: Fe3O4 ( Thường khi cho nFeO=nFe2O3)

+ Hướng 3: FeO và Fe2O3 ( Thường khi tác dụng HCl, H2SO4 loãng)

Phạm vi áp dụng: Thường dùng trong các bài toán hỗn hợp oxit Sắt, oxit đồng; hỗn hợp peptit…

Ví dụ minh họa:

Bài 1 :Đốt m gam Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe dư, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho X tác dụng với dd HNO3 loãng dư thu được dung dịch Y và 2,24 lit khí NO ( spk duy nhất). Giá trị m là ?

Giải: Hướng tư duy: Bảo toàn khối lượng; rắn X qui đổi về Fe và O

mX=mFe+mO ( gọi nFe=x; nO=y) ta có 56x+16y=12(1)

ĐLBTe : nFe.3=nO.2+nNO.3⇒3x-2y=0,3(2)

Từ (1)và (2) giải ra x=0,18; y=0,12⇒mFe=0,18.56=10,08 gam

Bài 2: Để 2,24 gam Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 2,72 gam hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dd HNO3 loãng dư thấy có Vml khí NO ( spk duy nhất). Giá trị V là

Giải: Hướng tư duy: Bảo toàn khối lượng; rắn X qui đổi về Fe và O

ĐLBTKL: mO= 2,72 -2,24 = 0,48 gam ⇒ nO = 0,03mol

ĐLBTe: nFe.3=nO.2+nNO.3⇒nNO=(0,04.3-0,03.2)/3=0.02⇒V=0,448l=448ml

Bài tương tự : Nung 7,84 gam Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 10,24 gam hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dd HNO3 loãng dư thấy có Vml khí NO ( spk duy nhất). Giá trị V là ? Đs :V=896ml

Bài 3: cho 2,32 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó nFeO=nFe2O3 cần dùng Vml dung dịch HCl 1M. Giá trị V là ?

Giải: Hướng tư duy: nFeO=nFe2O3 nên qui đổi về Fe3O4

Và nhớ tác dụng HCl thì nHCl = 2nO (Fe3O4 + 8HCl→FeCl2+2FeCl3+4H2O)

nFe3O4=2,32/232= 0,01 ⇒nO=0,04⇒nHCl=0,08⇒V=n/CM=0,08l =80ml

Bài 4: cho 9,12 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị m là?

Giải: Hướng tư duy: Tác dụng HCl, không cho nFeO=nFe2O3 nên qui đổi về FeO và Fe2O3

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có nFeO =nFeCl2=7,62/127= 0,06

⇒mFeO=0,06.72=4,32 gam⇒mFe2O3=9,12-4,32=4,8 ⇒nFe2O3=0,03 mol

hoặc thay vào pt: FeO + 2HCl →FeCl2 + H2O ;

BTNT Fe ta có nFeCl3=2nFe2O3=0,06⇒mFeCl3=0,06.162,5=9,15 gam

hoặc thay vào pt: Fe2O3 + 6HCl →2FeCl3 + 3H2O ;

Bài tương tự: cho m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng dd NaOH thu kết tủa B, nung kết tủa B đến khối lượng không đổi thu được 8,8 gam chất rắn.

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KMnO4 0,1M

Tính giá trị m . ĐS: m = 16,8 gam

Bài 5: cho m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thu được 145,2 gam muối và 4,48 lit NO2( spk duy nhất). Giá trị m là?

Giải: Hướng tư duy: Bảo toàn khối lượng; rắn X qui đổi về Fe và O

Fe→Fe(NO3)3 : BTNT Fe ta có nFe = nFe(NO3)3 = 145,2/242 =0,6 mol

ĐLBTe : nFe.3 = nO.2 + nNO2.1⇒nO=0,8 ⇒m=mFe+mO=0,6.56+0,8.16=46,4

Bài 6: cho 11,36 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được m gam muối và 1,344 lit NO( spk duy nhất). Giá trị m là?

Giải: Hướng tư duy: Bảo toàn khối lượng; rắn X qui đổi về Fe và O

mX=mFe+mO ( gọi nFe=x; nO=y) ta có 56x+16y=11,36(1)

ĐLBTe : nFe.3=nO.2+nNO.3⇒3x-2y=0,18(2)

Từ (1)và (2) giải ra x=0,16; y=0,15

Fe→Fe(NO3)3 : BTNT Fe ta có nFe = nFe(NO3)3 = 0,16⇒mFe(NO3)3=38,72

Bài 7: cho 4,64 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó nFeO=nFe2O3 cần dùng Vml dung dịch chứa HCl 0,6M và H2SO4 0,2M. Giá trị V là ?

Giải: Hướng tư duy: nFeO=nFe2O3 nên qui đổi về Fe3O4

nH+ = 2nO (Fe3O4 + 8H+ →Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O)

nFe3O4=4,64/232= 0,02 ⇒nO=0,08⇒nH+=0,16

mà nH+ = 0,6V + 0,2.2.V = 0,16 ⇒V=0,16 lit
 
Khởi tạo Chủ đề tương tự Diễn đàn Trả lời Thời gian
Master Thông báo Một số chuẩn bị cho HS nhập học lớp 10 Chuyên Bến Tre Thông báo 0
Master Bài 2: Một số oxits quan trọng Tự học hóa 9 (video) 0
Master Một số thực phẩm tốt cho người bị gan nhiễm mỡ Trà quán 0
Master Một số dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit - Hóa học 8,9 Hóa 9 0
Master Giới thiệu một số nhà hóa học vĩ đại Hóa học lý thú 0
Master Giới thiệu Một số bài toán hay về sắt và oxit sắt Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Một số lời khuyên khắc phục thói lười biếng Linh tinh 0
Master Giới thiệu Một số lưu ý khi giải bài toán quy đổi Hóa 12 0
Master Giới thiệu Một số vấn đề học đường cần được quan tâm hiện nay Chuyện trường lớp 0
Master Mười hai đặc điểm của một người hời hợt Blog - Quan điểm 0
Master [mẹo] Cách chụp màn hình bằng một cú nhấp chuột Máy tính 0
Master Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu - Lệ Quyên [Official] Phim - Nhạc 0
Master Giới thiệu Có thể một trong những câu nói này làm bạn tăng cảm hứng Blog - Quan điểm 0
Master Thí sinh chỉ được dự thi duy nhất một bài tổ hợp Chuyện trường lớp 0
Master Video Ngủ một chút đi anh Phim - Nhạc 0
Master Tóm tắt các gốc axit thường gặp và 1 số công thức hóa 8-9 Hóa 9 0
Master Giới thiệu Chuyên đề Khảo sát hàm số - Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất Toán THPT 0
Master Giới thiệu Phân tích hệ số trong phản ứng cà ứng dụng trong giải nhanh bài toán Hóa học Hóa THPT nâng cao 0
Master Chuyên đề Giải bài toán hóa học bằng PP trị số trung bình Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Thông báo CV số 565_VP v/v cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục nghỉ học Thông báo 0
Master KHẨN: CV số 426_VP v/v kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh mầm non, phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 8) do dịch bệnh Covid-19 Thông báo 0
Master Thông báo KHẨN. Công văn số 365/SGD&ĐT-VP ngày 28/02/2020 v/v thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre đi học trở lại sau thời gian nghỉ học Chuyện trường lớp 0
Master 9 Chuyên đề bồi dưỡng Số học THCS Toán học 0
Master KHẨN. Công văn số 252/SGDDT-VP ngày 15/02/2020 v/v thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre được nghỉ học (đến hết tháng 02/2020) Thông báo 0
Master Thông báo KHẨN. Công văn số 195/SGD&ĐT-VP ngày 07/02/2020 v/v thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre được nghỉ học Thông báo 0
Master Giới thiệu 1 Số chuyên đề Toán tổ hợp bồi dưỡng HSG toán THPT Toán THPT 0

Chủ đề tương tự

Adsense

Page Hóa Học THCS

...