• Học online Hóa học THCS
Resource icon

Addon XF2 [JUM] Payment Providers 2.2.1 patch 1

Bạn không có quyền tải về
 • Thread starter Master
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 0
 • Xem 20

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,297
1,549
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
40,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Master đã gửi một tài nguyên mới:

[JUM] Payment Providers - [JUM] Payment Providers

The plugin extends the list of payment profiles for the user upgrades.

The list of payment systems:
 • Qiwi (API)
 • YooMoney
 • WebMoney
 • Free-Kassa
 • Interkassa
 • RoboKassa
Features:
 • Added automatic log cleanup payments through a certain number of days.
 • Added permission to access account upgrades.

Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Adsense