Hóa 9 Hóa 9 kiểm tra lần 1 học kì 2 - 19-20 - trắc nghiệm

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
503
754
93
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
Mấy câu tự luận này làm thử xem nhé - Các HSG của thầy chỉ làm sau 7 ngày Khi làm sửa từng câu 1 theo hướng giải tự luận dù là trắc nghiệm
Câu 1: Hidro cacbon A chứa 80 % cacbon về khối lượng. công thức của A là:


CH4
C2H6
C3H8
C2H4

Câu 2: Trong số các chất CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C2H2. chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất

CH4
C2H6
C3H8
C2H4
C2H2

Câu 3: Điểm khác biệt cơ bản trong cấu tạo phân tử etilen so với mêtan là về:
Hóa trị của nguyên tử cacbon.
Liên kết giữa 2 nguyên tử cacbon.
Hóa trị của hidro
Liên kết đôi của etilen so với mêtan.
Câu 4: phương pháp nào sau đây dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong khí mêtan?
Đốt cháy hỗn hợp trong không khí.
Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư.
Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch muối ăn.
Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.
Câu 5: 22,4 lit C2H4 làm mất màu tối đa :

40 gam Brom
80 gam brom
120 gam brom
160 gam brom

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 2.24 lit C2H2 (đktc) thì lượng khí CO2 tạo thành (đktc) là:

2.24 l
4.48 l
3.36 l
6.72 l

Câu 7: Trong các phản ứng sau, phương trình hóa học nào viết đúng:

a. CH4 + Cl2 CH2Cl2 + H2.
b. CH4 + Cl2 CH2 + HCl.
c. 2CH4 + Cl2 2CH3Cl + H2.
d. CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl.

Câu 8: Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là:

Phân tử có vòng 6 cạnh

Phân tử có 3 liên kết đôi

Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Câu 9: Điền dấu x nếu có phản ứng xảy ra với các cặp chất tương ứng trong bảng sau:

CH4C3H6C2H4C2H2
Dd Brom
AgNO3/NH3
 

Hongphannpt

Thành viên tích cực
Platinum Member
20/12/19
128
41
28
15
 

MinhKhoiNPT

Thành viên tích cực
Platinum Member
17/12/19
106
32
28
14
Nguyễn Minh Khôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lamthanhnpt

Thành viên tích cực
Platinum Member
18/12/19
129
32
28
 

Ngoctram

Thành viên tích cực
Platinum Member
19/12/19
132
62
28
 

Yennhithcsnpt

Thành viên tích cực
Platinum Member
18/12/19
131
48
28
 

Adsense

Page Hóa Học THCS

...
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo

Chúng tôi nhận được quảng cáo là gây phiền nhiễu!!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt Trình chặn quảng cáo (AdBlocker) của bạn.

Tôi sẽ tắt trình chặn quảng cáo!
Không! Cảm ơn.