Bài viết mới nhất Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

Video Hóa 8 - Bài: axit -Bazo - Muối

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 457
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Thời gian
Master Học trực tuyến Hóa 9 bài axit Axetic (từ 29/03- 04/04/2021) Học online Hóa 9 0
Master Một số dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit - Hóa học 8,9 Hóa 9 0
Master [Bài Giảng] Axit axetic - Hóa 9 Bài giảng Hóa 9 1
Master Bài tập Hóa 8 04.05.21 Hóa 8 1
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 24.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập hóa 8 (khối lượng) ngày 13.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 13
Master Bài tập Hóa 8 - ngày 13.04.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Link các bài giảng hóa 8 cho nhóm HSG mới vào Bồi dưỡng Hóa 8 4
Master Học trực tuyến Hóa 9 Bài : Rượu etylic (thời gian học 22-28/03) Học online Hóa 9 0
Master Bài tập về thí nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa hữu cơ 12 _ Full có lời giải Hóa 12 1
Master Học trực tuyến Hóa 8 : Thực Hành 5: Điều chế hidro thử tính chất của hidro (08/03-14/03- chỉ học 1 bài) Học online hóa 8 0
Master Học trực tuyến Hóa 9 : Bài Axetilen (học từ 08/03-14/03) Học online Hóa 9 0
Master Học trực tuyến Etilen - Bài 37 - Hóa học 9 (thời gian từ 22-27/02/21 Học online Hóa 9 2
Master Học trực tuyến Metan - Bài 36 - Hóa học 9 (thời gian từ 22-27/02/21) Học online Hóa 9 0
Master Học trực tuyến Bài luyện tập số 5 Hóa học 8 (thời gian từ 17-20/02/21) Học online hóa 8 0
Master Cách học tốt môn hóa và 1 số chú ý để làm bài môn hóa điểm cao Chuyện trường lớp 0
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 8 – Bài giảng Luyện tập chương 4 Oxi – Không khí Học online hóa 8 0
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 8 – Bài 28 Không khí – Sự cháy (thời gian từ 17-20/02/21) Học online hóa 8 0
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 9 – Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (thời gian từ 17-20/02/21) Học online Hóa 9 0
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 - 18.12.20 (hoàn thành trước 19h tối) Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập HSG hóa 9 Bài tập tổng hợp 7
Master Giới thiệu 16 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 9 ngày 24.9.20 Bài tập định tính 4
Master Bài tập hóa 8 (đăng lại) Bồi dưỡng Hóa 8 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 17/9/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 07/09/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master Bài 2 Chất (hóa 8) - Cần gì học thêm Học online hóa 8 0
Master Bài mở đầu: Mở đầu hóa học 8 Học online hóa 8 0
Master Bài 3: Tính chất hóa học của oxit Học online Hóa 9 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 09/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 06/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa hữu cơ 28.6.20 Hóa hữu cơ 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ hóa 9 Hóa hữu cơ 6
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 (cũ) Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master BD Hóa 8 Bài tập cân bằng phương trình (hóa 8 mới) Bồi dưỡng Hóa 8 11
Master Bài tập bồi dưỡng Hóa 8 (HS lớp 7) Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master Bài tập hóa 8 (cũ) ngày 21/06/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master Giới thiệu Giải bài toán hóa học bằng PP cực trị ở THCS Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Giới thiệu Phân tích hệ số trong phản ứng cà ứng dụng trong giải nhanh bài toán Hóa học Hóa THPT nâng cao 0
Master Chuyên đề Giải bài toán hóa học bằng PP trị số trung bình Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập định tính Hóa học THCS Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 8 ngày 08/06/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 6/6/2020 (không cần vội. làm trước 22 giờ ngày 8/8) Bài tập tổng hợp 10
Master Giới thiệu Các dạng Bài tập thực tiễn hóa học BT thực tiễn, MT 0
MinhKhoiNPT BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 02.05.2020 HS tự đánh giá 8
Yennhithcsnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 1/5/2020 HS tự đánh giá 8
viethoangnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 29.4.20 HS tự đánh giá 8
Ngoctram BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 28/04/2020 HS tự đánh giá 8
Hongphannpt BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 27/04/2020 HS tự đánh giá 8

Chủ đề tương tự

Vi Tính Gia Nghi
Bên trên