Giới thiệu Hỗ trợ các thành viên nhóm bồi dưỡng 8,9 - Sửa chữa máy tính

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
503
754
93
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
Để thuận lợi cho việc sử dụng máy tính phục vụ cho học tập hôm nay thầy tạo chủ đề này để hướng dẫn các em cài đặt teamview 14 để kết nối máy tính khi các em gặp sự cố trong quá sử dụng. (Lưu ý chỉ HS trong nhóm HSG của thầy thôi nhé)
Bước 1: đầu tiên tải phần mềm teamview tại đây.
Bước 2 tiến hành cài đặt

2.jpg

Bước 3: Tùy chọn cài đặt
3.jpg

Bước 4: Kết thúc cài đặt
4.jpg

Bước 5: Bắt đầu sử dụng
TV.jpg


Sau khi chạy teamview các em cung cấp ID và Password (qua tin nhắn diễn đàn hoặc điện thoại - Không công khai nhé)
Thầy sẽ hỗ trợ các em - đừng ngần ngại nhé...
 

Adsense

Page Hóa Học THCS

...
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo

Chúng tôi nhận được quảng cáo là gây phiền nhiễu!!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt Trình chặn quảng cáo (AdBlocker) của bạn.

Tôi sẽ tắt trình chặn quảng cáo!
Không! Cảm ơn.