Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Tin Covid Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Giúp mình bài tập này với!

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Phạm Anh Thư

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
26/3/21
127
310
Bến Tre
VNĐ
100,000
Anh Thư
Lớp 8_1
Câu 1: (Câu 3.9 sách bìa tím)
Trộn 10 ml dd [imath]H_2SO_4[/imath] với 10 ml dd [imath]HCl[/imath] rồi chia dd thu được thành hai phần bằng nhau.
-Phần thứ nhất cho tác dụng với dd [imath]BaCl_2[/imath] dư được 6,99g kết tủa.
-Phần thứ hai cho tác dụng với [imath]Na_2CO_3[/imath] dư tạo ra 896 ml khí ở đktc.
Xác định nồng độ của mỗi axit trước khi trộn.
Câu 2: (Câu 5.9 sách bìa tím)
Cho 0,1 mol [imath]CO_2[/imath] hấp thụ vào 400 ml dd NaOH [imath]a\%[/imath]( D=1,18 g/mol) sau đó thêm lượng dư [imath]BaCl_2[/imath] vào thấy tạo thành 18,715 g kết tủa. Tính a.
 

Minh Đăng

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/2/21
129
439
Bến Tre
VNĐ
200,000
Lê Minh Đăng
Lớp 8_1
BÀI LÀM
Câu 1:
Gọi x, y lần lượt là số mol của [imath]H_2SO_4[/imath] và HCl.
Số mol 6,99g [imath]BaSO_4[/imath] kết tủa: [imath]n_{BaSO_4} = \frac{6,99}{233} = 0,03(mol).[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]H_2SO_4 + BaCl_2 \to 2HCl + BaSO_4\downarrow[/imath]
x _________________[imath]\to[/imath]_________________ x (mol)
[imath]\Rightarrow[/imath]x = 0,03(mol). (I)
Số mol 0,896l [imath]CO_2 (đktc): n_{CO_2} = \frac{0,896}{22,4} = 0,04(mol).[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]H_2SO_4 + Na_2CO_3 \to Na_2SO_4 + H_2O + CO_2\uparrow[/imath]
x ________________________[imath]\to[/imath]________________________ x (mol)
[imath]2HCl + Na_2CO_3 \to 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow[/imath]
y ______________________[imath]\to[/imath]______________________ y (mol)
[imath]\Rightarrow[/imath] x + y = 0,04(mol). (II)
Thay (I) vào (II) ta được: y = 0,01(mol).
[imath]\Rightarrow[/imath] Nồng độ mol dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] ban đầu: [imath]C_{M_{H_2SO_4}} = \frac{0,03}{0,01} = 3M(mol/lít).[/imath]
Nồng độ mol dung dịch HCl ban đầu: [imath]C_{M_{HCl}} = \frac{0,01}{0,01} = 1M(mol/lít).[/imath]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tài nguyên nổi bật

Bên trên