• Học online Hóa học THCS

Giáo án tất cả các môn ở cấp THCS theo CV - 5512

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,297
1,549
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
40,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
140252752_3513367068760572_6941983134129739379_o.png

Dưới đây 1 số giáo án sưu tầm hy vọng sẽ giúp quý thầy cô đỡ khó khăn hơn
Giáo án tất cả các môn ở cấp THCS theo CV - 5512
Công nghệ
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
Đại lý
Lớp 6: Tải về
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
GDCD
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
Hóa học
Lớp 8:
Lớp 9 :
Sinh học
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 : Tải về
Lịch sử
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8: Tải về
Lớp 9 :
Tin học
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
Toán học
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
Văn học
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
Vật lý
Lớp 6:
lớp 7:
Lớp 8:
Lớp 9 :
 
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Admin Trọn bộ cả năm Giáo án Hóa học 9 tinh giản mới theo công văn 3280 - 5512 BGD năm 2020-2021 Môn khác 0
Admin Trọn bộ cả năm Giáo án Hóa học 8 tinh giản mới theo công văn 3280-5512 BGD năm 2020-2021 Môn khác 0
Master Giáo án dạy thêm tiếng Anh 6 Môn khác 0
Master Giáo trình Hóa lý - Nguyễn Đình Huề - NXB GD Giáo trình Hóa học 0
Master Giáo trình Sinh lý học thực vật Giáo trình Sinh học 0
Master Giáo Trình: Sinh Học cơ thể (Dành cho SV- GV - HSG) Giáo trình Sinh học 0
Master Giáo trình Di truyền Hoàng Trọng Phán Giáo trình Sinh học 0
Master Giáo trình sinh học phân tử Giáo trình Sinh học 0
Master Các xu hướng công nghệ giáo dục năm 2021 Chuyện trường lớp 0
Master Năm điểm đặc biệt của môi trường giáo dục hiện đại Chuyện trường lớp 0
Master Giới thiệu Giáo trình hóa đại cương Giáo trình Hóa học 0
Master Giáo trình lên men Tài liệu dành cho giáo viên 1
Master STEM là gì? Giáo dục trong trường phổ thông Tài liệu dành cho giáo viên 0
Master 2020: Bộ Giáo dục lưu ý quan trọng về ôn tập kỳ thi THPT quốc gia Chuyện trường lớp 0
Master “Giáo viên ruột” của BGH Blog - Quan điểm 0
Master Giới thiệu 22/2019/TT-BGDĐT - Không ép buộc thi giáo viên giỏi Văn bản - công văn 0
Master Giáo viên coi thi dễ dãi sẽ không công bằng với những học sinh chăm chỉ Chuyện trường lớp 0
Master Đừng tước hết quyền giáo dục học sinh của thầy cô Blog - Quan điểm 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 25 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 24 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 23 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 22 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 21 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 20 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 19 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 18 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 17 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 16 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 15 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 14 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 13 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 12 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 11 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 10 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 9 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 8 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 7 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 6 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 5 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 4 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 3 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 2 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Vật Lý - Trích từ Megabook 2021 -Đề 1 Vật lý THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 25 Sinh học THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 24 Sinh học THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 23 Sinh học THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 22 Sinh học THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 2 1 Sinh học THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 20 Sinh học THPT 0
Master Đề - đáp án Đề - đáp án thi thử THPT Sinh học - Trích từ Megabook 2021 -Đề 19 Sinh học THPT 0

Chủ đề tương tự

Adsense