Mr.Quan's Groups finished before 19;00 2/4

 • Thread starter Mr.Quan
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 13
 • Xem 572
Minh Tú
 

Đính kèm

 • ENGLISH WORD FORM.docx
  16.5 KB · Xem: 1
word form
 

Đính kèm

 • word form 7 (1).docx
  16.4 KB · Xem: 2
1.actor
2.apologies
3.beautiful
4.build
5.businessmen
6.collection
7.visitor
8.deep
9.difference
10.difficult
11.interested
12.excite
13.excited
14.worried
15.fluent
16.friends
17.good
18.happy
19.harm
20.health
21.healthy
23.information
24.lazy
25.national - British
26.natural
27.prepared
28.quickly
29.rainy
30.read
31.worderful
32.writer
33.colorless
34.visitor
 
1.actor
2.apologies
3.beautiful
4.build
5.businessmen
6.collection
7.visitor
8.deep
9.difference
10.difficult
11.interested
12.excite
13.excited
14.worried
15.fluent
16.friends
17.good
18.happy
19.harm
20.health
21.healthy
23.information
24.lazy
25.national - British
26.natural
27.prepared
28.quickly
29.rainy
30.read
31.worderful
32.writer
33.colorless
34.visitor
xem lai bai cua Gia Nghi roi tu sua mot so cau
 
Đây là lời của thầy quần vì ông ấy đăng đáp án nở nơi khác khó xem nên thầy chuyển qua đây
xem bai củaMinhThai rồi tự sửa,nếu không hiểu thì nêu lên diễn đàn or zalo
 
sory, em nộp trễ
 

Đính kèm

 • word form.docx
  16 KB · Xem: 3

Tài nguyên mới

Back
Bên trên