Chuyên đề Bồi dưỡng Sinh học 9 + 50 Đề thi HSG tỉnh Sinh 9 có đáp án

Chuyên đề Bồi dưỡng Sinh học 9 + 50 Đề thi HSG tỉnh Sinh 9 có đáp án 2020-03-03

Bạn không có quyền tải về

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
503
754
93
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
Master đã gửi một tài nguyên mới:

Chuyên đề Bồi dưỡng Sinh học 9 + 50 Đề thi HSG tỉnh Sinh 9 có đáp án - Chuyên đề Bồi dưỡng Sinh học 9 + 50 Đề thi HSG tỉnh Sinh 9 có đáp án

Tài liệu gồm 2 Quyển (.PDF)
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 9 môn sinh học------105 trang

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi sinh học 9 (Có đáp án chi tiết)192 trang
Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Adsense

Page Hóa Học THCS

...
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo

Chúng tôi nhận được quảng cáo là gây phiền nhiễu!!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt Trình chặn quảng cáo (AdBlocker) của bạn.

Tôi sẽ tắt trình chặn quảng cáo!
Không! Cảm ơn.