Chân - Thiện - Mỹ

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 166

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
880
1,314
93
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
Ý nghĩa cuộc sống - Nó rất đơn giản vì các bậc tiến bối đã chỉ cho chúng ta các nẻo đường đi tìm hạnh phúc rồi còn gì.

1 - Đó là đi tìm kiếm CHÂN LÝ. Tất cả các quy luật tất yếu của cuộc sống vật chất và tinh thần mà con người đã khám phá là 01 phần của CHÂN LÝ . Chúng ta hãy cùng nhân loại khám phá tiếp phần còn lại của CHÂN LÝ . ĐÓ LÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG .

CHÂN LÝ: thì đã được các nhà sáng lập tôn giáo nhắc đến ( Không phải là hoàn toàn đúng tất cả ), các nhà triết học và các nhà khoa học tự nhiên lý luận cũng như chứng minh (Dĩ nhiên cũng chỉ xét trên bình diện bộ phận chứ không phải xét trên bình diện tổng thể cả thực thể hữu hình và vô hình)

2 - Hãy sống luơng thiện, đạo đức và công chính với tất cả mọi người vì đó chính là con đường tạo nên mối quan hệ tương tác hoàn hảo giữa các cấu trúc năng lượng tâm linh của mỗi thực thể trong toàn hệ thống vũ trụ vật chất và tinh thần. THIỆN : Đó là ý nghĩa của cuộc sống .

Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều dạy tín hữu sống đạo đức, lương thiện và công chính

3 - Hãy biết thưởng thức cái đẹp (cả cái đẹp vật chất lẫn tinh thần ) và biết sáng tạo ra cái đẹp vì đó chính là sự hoàn thiện cấu trúc năng lượng tâm linh của chính bạn. MỸ : Đó là ý nghĩa của cuộc sống .
 

Adsense

Page Hóa Học THCS

...