Cách trộn thư trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

 • Thread starter Master
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 0
 • Xem 838

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
2,561
5,286
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
50,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt

1. Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn​

Cách trộn thư trong Word 2007 sẽ giống với cách trộn thư trong Word 2010, Word 2013, Word 2016.

Bước 1:

 • Trên thanh công cụ bạn vào tab Mailings.
 • Sau đó chọn Start Mail Merge >> Step by Step Mail Merge Wizard.
Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 1


Bước 2: Cửa sổ Mail Merge hiện ra.

 • Step 1 of 6: Bạn chọn Letter >> Next: Starting document.
 • Step 2 of 6: Bạn chọn Use the current document >> Next: Select Recipients.
 • Step 3 of 6: Bạn chọn Type a new list >> Next: Write your letter.
Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 2


Bước 3: Xuất hiện cửa sổ New Address list >> Chọn Customize Columns.

Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 3


Bước 4: Tại hộp thoại Customize Address List, bạn có thể tùy chỉnh một số dữ liệu như sau:

 • Add: Thêm trường.
 • Delete: Xóa các trường có sẵn.
 • Rename: Đổi tên trường có sẵn.
Khi hoàn tất bạn chọn OK.

Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 4


Bước 5: Bạn điền thông tin cơ bản của các trường. Dưới đây là ví dụ minh họa:

 • New Entry: Thêm dòng mới.
 • Delete Entry: Xóa dòng.
 • Find: Tìm kiếm.
Sau đó chọn OK.

Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 5


Bước 6: Cửa sổ Save Address List hiện ra >> Đặt tên cho tệp tin này và chọn Save.

Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 6


Bước 7: Sau đó, tại khung Mail Merge Recipients. Bạn có thể sửa đổi qua các chức năng:

 • Sort: Sắp xếp lại dữ liệu khách mời theo trường nào đó, tùy vào các trường hợp.
 • Filter: Lọc ra những danh sách cần thiết trong danh sách dài.
 • Find duplicates: Tìm những dữ liệu giống nhau để xóa đi.
 • Validate adress: Xác nhận địa chỉ.
Bạn chọn OK.

Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 7


Bước 8: Trở lại cửa sổ Mail Merge.

 • Step 3 of 6: Bạn chọn Use an existing list >> Next: Write your letter.
 • Step 4 of 6: Chọn More items.
Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 8


Bước 9:

 • Bảng Insert Merge Field xuất hiện >> Chọn Database Fields.
 • Chọn vào trường đã thiết kế >> Chọn Insert tại các vị trí >> Chọn Next: Preview your letters.
Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 9


Bước 10: Với ví dụ bên dưới. Sau khi đã chèn xong các trường >> Chọn Next: Complete the merge.

Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 10


Bước 11:

 • Trên thanh công cụ bạn vào tab Mailings.
 • Tại mục Finish & Merge >> Chọn Edit Individual Documents.
 • Xuất hiện khung Merge to New Document >> All >> OK.
Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn + Bước 11


2. Cách trộn thư trong Word bằng cách sử dụng File Excel​

Cách xử lý này sẽ khác với "Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn" đôi chút:

Bước 1:

 • Bạn thực hiện tương tự Bước 1 - Bước 2 của hướng dẫn "Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn".
 • Tuy nhiên tại Step 3 of 6, bạn chọn Use an existing list >> Chọn Browse.
 • Chọn vào file Excel có dữ liệu bạn cần >> Chọn Open.
Cách trộn thư trong Word bằng cách sử dụng File Excel + Bước 1


Bước 2: Trong file Excel sẽ có nhiều sheet, bạn chọn đúng sheet chứa dữ liệu >> Chọn OK.

Cách trộn thư trong Word bằng cách sử dụng File Excel + Bước 2


Lưu ý: Khi thực hiện trộn thư với file Excel, danh sách trong file cần được tạo từ dòng đầu tiên, bên trên và bên dưới không được có các ô trống. Nếu không bạn sẽ tạo ra các biểu mẫu trống. Để không xảy ra trường hợp như vậy, khi các trường trống xuất hiện trong cửa sổ Mail Merge Recipient, bạn bỏ chọn chúng đi.

Cách trộn thư trong Word bằng cách sử dụng File Excel + Bước 3


Bước 3: Bạn thực hiện lại Bước 7 - Bước 11 theo hướng dẫn "Cách trộn thư trong Word bằng cách tạo mới danh sách chèn"
 

Chia sẻ trang này

Tài nguyên nổi bật

Bên trên