Bài viết mới nhất Tin Covid Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

BD Hóa 8 BT hóa 8 ngày 14.07.2021 - làm trước 19 h cùng ngày

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 11
  • Xem 557

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,859
3,097
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
50,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Thổi 8,96 lít CO (đktc) qua 16 gam một oxit sắt nung nóng. Dẫn toàn bộ khí sau phản ứng qua dd Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 30 gam kết tủa trắng (CaCO3), các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1) Tính khối lượng Fe thu được.

2) Xác định công thức oxit sắt.
 

Phạm Anh Thư

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
26/3/21
64
213
33
VNĐ
100,000
Thư
a)[imath]PT_1: CO + Fe_xO_y \overset{t^o}{\rightarrow} Fe + CO_2[/imath]
[imath]PT_2 : CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O[/imath]
Số mol của [imath]CaCO_3[/imath]:[imath]n_{CaCO_3}=\frac{30}{100}=0,3(mol)[/imath]
Vì các phản ứng xảy ra hoàn toàn nên :
[imath]n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=n_{CO}=0,3(mol)[/imath]
Khối lượng của [imath]CO_2[/imath] : [imath]m_{CO_2}=0,3 *44=13,2(g)[/imath]
Khối lượng của [imath]CO[/imath] : [imath]m_{CO}=0,3 *28=8,4(g)[/imath]
Ta có: [imath]m_{Fe}=(m_{Fe_xO_y}+m_{CO})-m_{CO_2}[/imath]
[imath]m_{Fe}=16 + 8,4-13,2=11,2(g)[/imath]
b)Ta có khối lượng oxi có trong [imath]Fe_xO_y[/imath] =[imath]m_{Fe_xO_y}-m_{Fe}=16-11,2=4,8(g)[/imath]
=> [imath]\frac{56x}{16y}=\frac{11,2}{4,8}=\frac{11,2*16}{4,8*56}=\frac{2}{3}[/imath]
=> x=2 và y=3
Công thức của oxit sắt : [imath]Fe_2O_3[/imath]
 

Ái Quỳnh

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
9/5/21
60
298
53
VNĐ
400,000
Võ Thị Ái Quỳnh
BÀI LÀM:
1) [imath]n_{CO}[/imath]=[imath]\frac{8,96}{22,4}[/imath]=0,4(mol)
[imath]n_{CaCO_3}[/imath]=[imath]\frac{30}{100}[/imath]=0,3(mol)
Gọi CTTQ:[imath]Fe_xO_y[/imath]
PTHH:
[imath]CO_2 +Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow +H_2O[/imath]
0,3 ________________________ [imath]\leftarrow[/imath] 0,3 (mol)
[imath]CO+ Fe_xO_y\rightarrow xFe+ yCO_2 \uparrow [/imath]
___________________ [imath]\frac{0,3}{y}[/imath] ______[imath]\leftarrow[/imath] 0,3 (mol)
[imath]n_{Fe_xO_y}[/imath]=[imath]\frac{16}{56x+16y}[/imath]=[imath]\frac{0,3}{y}[/imath]
=>16=[imath]\frac{0,3.(56x+16y )}{y}[/imath]
16=[imath]\frac{16,8x+4,8y}{y}[/imath]
<=>16y=16,8x+4,8y
=>16,8x=11,2y
<=>[imath]\frac{16,8}{11,2}[/imath]=[imath]\frac{y}{x}[/imath]
[imath]\frac{84}{5}[/imath]:[imath]\frac{56}{5}[/imath]=[imath]\frac{y}{x}[/imath]
[imath]\frac{84}{5}[/imath].[imath]\frac{5}{56}[/imath]=[imath]\frac{y}{x}[/imath]
=>y=3 ; x=2
Vậy công thức của Oxit sắt là [imath]Fe_2O_3[/imath]
Xét tỉ lệ số mol [imath]CO_2[/imath] và CO
[imath]\frac{0,4}{3}[/imath]>[imath]\frac{0,3}{3}[/imath]
=>CO dư ta tính theo số mol [imath]CO_2[/imath]
[imath]3CO+ Fe_2O_3\rightarrow 2Fe+ 3CO_2 \uparrow [/imath]
0,3 ____ [imath]\leftarrow[/imath] 0,1 ____ [imath]\leftarrow[/imath] 0,2 __ [imath]\leftarrow[/imath] 0,3 (mol)
Vậy khối lượng Fe thu được: [imath]m_{Fe}[/imath]=0,2.56=11,2(g)
2)Vậy CT của Oxit sắt([imath]Fe_xO_y[/imath])là [imath]Fe_2O_3[/imath]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoai Ngoc

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
12/3/20
71
229
33
Bến Tre
VNĐ
150,000
Lê Hoài Ngọc
Bài làm
gọi CTTQ của oxit sắt là [imath]Fe_xO_y[/imath]
1)
[imath]n_{CO}=\frac {8.96}{22.4}=0.4 mol[/imath]
PTHH:
[imath]yCO + Fe_xO_y \overset{t^o}\rightarrow xFe + yCO_2[/imath]
=>[imath]n_{CO}=n_{CO_2}=0.4 mol [/imath]
Ta có
Định luật bảo tồn khối lượng
[imath]m_{CO}+m_{Fe_xO_y }=m_{Fe}+m_{CO_2}[/imath]
[imath]=>m_{Fe }=m_{CO}+m_{Fe_xO_y }-m_{CO_2}[/imath]
[imath]m_{Fe}=0.4*28+16-0.4*44=9.6 gam[/imath]

 
Chỉnh sửa lần cuối:

I'm Thái

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
4/1/20
79
317
53
13
BẾN TRE
VNĐ
650,000
Lê Minh Thái
BÀI LÀM:
1)
-Gọi CTTQ của oxit đó là [imath]Fe_xO_y[/imath]
[imath]n_{CO}=\frac{8,96}{22,4}=0,4(mol)\Rightarrow m_{CO}=0,4.28=11,2(g)[/imath]
-PTHH:
[imath]yCO+Fe_xO_y\overset{t^o}\to xFe+yCO_2[/imath]
0,4----------------------------->0,4 (mol)
[imath]\Rightarrow m_{CO_2}[/imath] = 0,4 . 44 = 17,6(g)
-Gọi z là khối lượng Fe tạo thành:
-Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có
11,2g + 16g = z + 17,6g
[imath]\Rightarrow[/imath] z = 9,6(g)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chubby Dung

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
12/3/20
81
331
53
Bến Tre
VNĐ
650,000
Nguyễn Thị Phương Dung
Bài làm
1)
Gọi CTTQ của oxit sắt là: [imath]Fe_xO_y[/imath]
PTHH: [imath]CO+Fe_xO_y \to CO_2+ Fe[/imath]
[imath]CO_2+Ca(OH)_2 \to CaCO_3+H_2O[/imath]
Số mol [imath]{CaCO_3}[/imath] là:
[imath]n_{CaCO_3}[/imath]=[imath]\frac{30}{100}[/imath]=0,3 mol
[imath]CO_2+Ca(OH)_2 \to CaCO_3+H_2O[/imath]
0,3<-------0,3<----------0,3--------->0,3 (mol)
=>[imath]m_{CO_2}=0,3.44=13,2g[/imath]
Số mol CO là:
[imath]n_{CO}[/imath]=[imath]\frac{8,96}{22,4}[/imath]=0,4 mol
=>[imath]m_{CO}=0,4.28=11,2g[/imath]
Ta có: [imath]m_{CO}+m_{Fe_xO_y}=m_{CO_2}+m_{Fe}[/imath] (theo định luật bảo toàn khối lượng)
=>[imath]m_{CO}+m_{Fe_xO_y}-m_{CO_2}=m_{Fe}[/imath]
11,2+16-13,2=14g
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Minh Đăng

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/2/21
71
282
53
Bến Tre
VNĐ
200,000
Lê Minh Đăng
BÀI LÀM
1)Số mol 8,96l CO: [imath]n_{CO} = \frac{8,96}{22,4} = 0,4(mol).[/imath]
Khối lượng 0,4mol CO: [imath]m_{CO} = 0,4 . 28 = 11,2(g).[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3\downarrow + H_2O[/imath]
44g _________ [imath]\to[/imath] _________ 100 (mol)
13,2g ________ [imath]\leftarrow[/imath] ________ 30g
Phương trình hoá học:
[imath]CO + Fe_xO_y \overset{t^o}\to Fe + CO_2\uparrow[/imath]
Theo định luật bảo toàn khối lượng:
[imath]m_{CO} + m_{Fe_xO_y} = m_{Fe} + m_{CO_2}[/imath]
11,2 + 16 = [imath]m_{Fe}[/imath] + 13,2 (g)
[imath]\implies[/imath]Khối lượng Fe thu được: [imath]m_{Fe} = (11,2 + 16) - 13,2 = 14(g).[/imath]
 

Ái Quỳnh

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
9/5/21
60
298
53
VNĐ
400,000
Võ Thị Ái Quỳnh
BÀI SỬA:
1)Gọi CTTQ: [imath]Fe_xO_y[/imath]
Do dẫn toàn bộ khí [imath]CO_2[/imath] sau phản ứng qua dd [imath]Ca(OH)_2[/imath]
=>[imath]n_{{CO_2}_{(1)}}[/imath]=[imath]n_{{CO_2}_{(2)}}[/imath]
PTHH:
[imath]CO_2 (1) +Ca(OH)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+ H_2O[/imath]
0,3 ___________________[imath]\leftarrow[/imath] 0,3
[imath]yCO+ Fe_xOy \overset{t^o}\rightarrow\ xFe+yCO_2 \uparrow[/imath] (2)
0,3 [imath]\leftarrow[/imath] ____[imath]\frac{0,3}{y}[/imath]_____[imath]\leftarrow[/imath]0,3. [imath]\frac{x}{y}[/imath] [imath]\leftarrow[/imath] 0,3(mol)
=> CO dư ta tính theo số mol [imath]CO_2[/imath]
Ta có theo công thức của định luật bảo toàn khối lượng:
[imath]m_{CO}[/imath]+ [imath]m_{Fe_xO_y}[/imath]=[imath]m_{Fe}[/imath]+[imath]m_{CO_2}[/imath]
=>[imath]m_{Fe}[/imath]=[imath]m_{CO}[/imath]+ [imath]m_{Fe_xO_y}[/imath]-[imath]m_{CO_2}[/imath]
[imath]m_{Fe}[/imath] = 0,3.28 + 16-0,3.44=11,2 (g)
2) Ta có số mol của[imath]Fe_xO_y[/imath]
[imath]n_{Fe_xO_y}[/imath]=[imath]\frac{16}{56x+16y}[/imath]=[imath]\frac{0,3}{y}[/imath]
=>16=[imath]\frac{(56x+16y).0,3}{y}[/imath]
16=[imath]\frac{16,8x+4,8y}{y}[/imath]
16y=16,8x+4,8y =>16y+4,8y=16,8x
11,2y=16,8x
=>[imath]\frac{16,8}{11,2}[/imath]=[imath]\frac{y}{x}[/imath]
[imath]\frac{84}{5}[/imath]:[imath]\frac{56}{5}[/imath]=[imath]\frac{y}{x}[/imath]
[imath]\frac{84}{5}[/imath].[imath]\frac{5}{56}[/imath]=[imath]\frac{y}{x}[/imath]=>y=3 ; x=2
=> CTHH: [imath]Fe_2O_3[/imath]
Vậy công thức của oxit sắt [imath](Fe_xO_y)[/imath] là : [imath]Fe_2O_3[/imath]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Minh Đăng

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/2/21
71
282
53
Bến Tre
VNĐ
200,000
Lê Minh Đăng
BÀI SỬA
1)Gọi CTPT: [imath]Fe_xO_y.[/imath]
Số mol 30g [imath]CaCO_3[/imath]: [imath]n_{CaCO_3} = \frac{30}{100} = 0,3(mol).[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3\downarrow + H_2O[/imath]
0,3 __________ [imath]\leftarrow[/imath] ___________ 0,3 (mol)
[imath]yCO + Fe_xO_y \overset{t^o}\to xFe + yCO_2\uparrow[/imath]
0,3 __ [imath]\leftarrow[/imath]__[imath]\frac{0,3}{y}[/imath]__[imath]\leftarrow[/imath]__ [imath]\frac{0,3x}{y}[/imath]__[imath]\leftarrow[/imath]__0,3 (mol)
Khối lượng [imath]Fe_xO_y: m_{Fe_xO_y} = 16(g) = \frac{0,3}{y} . (56x+16y) = \frac{0,3 . (56x+16y)}{y}[/imath]
[imath]\Leftrightarrow y = \frac{0,3 . (56x+16y)}{16} = \frac{16,8x + 4,8y}{16} = 1,05x + 0,3y[/imath]
[imath]\implies[/imath]1,05x = 0,7y [imath]\Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{0,7}{1,05} = \frac{2}{3} \implies[/imath] x = 2; y = 3.
[imath]\implies[/imath]Công thức phân tử oxit sắt: [imath]Fe_2O_3.[/imath]
2)Số mol 8,96l CO: [imath]n_{CO} = \frac{8,96}{22,4} = 0,4(mol).[/imath]
Số mol 30g [imath]CO_2: n_{CO_2} = 0,3(mol).[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]3CO + Fe_2O_3 \overset{t^o}\to 2Fe + 3CO_2\uparrow[/imath]
[imath]\implies[/imath]CO dư, tính theo [imath]CO_2.[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]3CO + Fe_2O_3 \overset{t^o}\to 2Fe + 3CO_2\uparrow[/imath]
______________________ 0,2 _ [imath]\leftarrow[/imath] _ 0,3 (mol)
[imath]\implies[/imath]Khối lượng Fe thu được: [imath]m_{Fe} = 0,2 . 56 = 11,2(g).[/imath]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vi Tính Gia Nghi
Bên trên