Bài tập Hóa 8 04.05.21

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 1
  • Xem 941
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,623
2,661
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
40,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Đốt cháy hoàn toàn 1 m3 khí metan (CH4) có chứa 2% tạp chất không cháy trong không khí.

  1. Viết phương trình đốt cháy metan (CH4)
  2. Tính thể tích không khí cần dùng cho sự cháy trên.

(các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và oxi chiếm 1/5 thể tích không khí)
 

Gia Nghi

HSG Cấp Tỉnh
Platinum Member
Thành viên
12/12/19
176
470
63
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
188,501
Nguyễn Đức Gia Nghi
1.
PTHH
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO_2 + 2H_2O[/imath]
2.
1 [imath]m^3[/imath] = 1000 [imath]dm^3[/imath] = 1000 lít
1[imath]m^3[/imath] khí metan có chứa 2% tạp chất
[imath]V_{CH_4}[/imath] = [imath]\frac{98*1000}{100}[/imath] = 980 lít
*Cách 1:
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO_2 + 2H_2O[/imath]
(l) 22,4---44,8
(l) 980----[imath]V_{O_2}[/imath]
[imath]V_{O_2}[/imath] = [imath]\frac{980*44,8}{22,4}[/imath] = 1960 lít
Mà thể tích khí oxi chiếm [imath]\frac{1}{5}[/imath] thể tích không khí
=> [imath]V_{không khí}[/imath] = 1960*5 = 9800 lít
*Cách 2
[imath]n_{CH_4}[/imath] = [imath]\frac{980}{22,4}[/imath] = 43,75 (mol)
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO_2 + 2H_2O[/imath]
43,75mol -> 87,5mol
[imath]V_{O_2}[/imath] = 87,5*22,4 = 1960 lít
Mà thể tích khí oxi chiếm [imath]\frac{1}{5}[/imath] thể tích không khí
=> [imath]V_{không khí}[/imath] = 1960*5 = 9800 lít
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Thời gian
H Bài tập hóa 9 ngày 21.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
Gia Nghi BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 20.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
H Bài tập hóa 9 ngày 18.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 2
Gia Nghi BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 17.06.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
H Bài tập hóa 9 16.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
Gia Nghi BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 15.06.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
H Bài tập hóa 9 ngày 14.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
H Bài tập hóa 9 ngày 11.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 2
Gia Nghi BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 10.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
H Bài tập hóa 9 ngày 9.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
Gia Nghi BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 8.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 3
H Bài tập hóa 9 ngày 7.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 1
Gia Nghi BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 6.6.21 Bồi dưỡng Hóa 9 5
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 5/6/2021 (LÀM TRƯỚC 7H30 TỐI NGÀY 5/6/2021) Bồi dưỡng Hóa 8 16
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 4.6.21 Bồi dưỡng Hóa 8 11
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 27.5.21 Bồi dưỡng Hóa 8 18
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 23.05.21 (P2)- cập nhật đề do gõ sai Bồi dưỡng Hóa 8 22
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 23.5.21 Bồi dưỡng Hóa 8 14
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 19.05.21 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master Học trực tuyến Bài tập tính theo phương trình hóa học Video Hóa học 8 0
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 24.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập hóa 8 (khối lượng) ngày 13.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 13
Master Bài tập Hóa 8 - ngày 13.04.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập về thí nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa hữu cơ 12 _ Full có lời giải Hóa 12 1
Master Học trực tuyến Bài luyện tập số 5 Hóa học 8 (thời gian từ 17-20/02/21) Học online hóa 8 0
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 8 – Bài giảng Luyện tập chương 4 Oxi – Không khí Học online hóa 8 0
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 - 18.12.20 (hoàn thành trước 19h tối) Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập HSG hóa 9 Bài tập tổng hợp 7
Master Giới thiệu 16 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 9 ngày 24.9.20 Bài tập định tính 4
Master Bài tập hóa 8 (đăng lại) Bồi dưỡng Hóa 8 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 17/9/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 07/09/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 09/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 06/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa hữu cơ 28.6.20 Hóa hữu cơ 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ hóa 9 Hóa hữu cơ 6
Master Một số dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit - Hóa học 8,9 Hóa 9 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 (cũ) Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master BD Hóa 8 Bài tập cân bằng phương trình (hóa 8 mới) Bồi dưỡng Hóa 8 11
Master Bài tập bồi dưỡng Hóa 8 (HS lớp 7) Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master Bài tập hóa 8 (cũ) ngày 21/06/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master Bài tập định tính Hóa học THCS Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 8 ngày 08/06/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 6/6/2020 (không cần vội. làm trước 22 giờ ngày 8/8) Bài tập tổng hợp 10
Master Giới thiệu Các dạng Bài tập thực tiễn hóa học BT thực tiễn, MT 0
MinhKhoiNPT BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 02.05.2020 HS tự đánh giá 8
Yennhithcsnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 1/5/2020 HS tự đánh giá 8
viethoangnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 29.4.20 HS tự đánh giá 8

Chủ đề tương tự

Vi Tính Gia Nghi
Bên trên