Bài viết mới nhất Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

Bài tập Hóa 8 04.05.21

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 1
  • Xem 612
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
1,519
2,256
113
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
40,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Đốt cháy hoàn toàn 1 m3 khí metan (CH4) có chứa 2% tạp chất không cháy trong không khí.

  1. Viết phương trình đốt cháy metan (CH4)
  2. Tính thể tích không khí cần dùng cho sự cháy trên.

(các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và oxi chiếm 1/5 thể tích không khí)
 

Gia Nghi

HSG Cấp Tỉnh
Platinum Member
Thành viên
12/12/19
146
357
63
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
188,500
Nguyễn Đức Gia Nghi
1.
PTHH
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO_2 + 2H_2O[/imath]
2.
1 [imath]m^3[/imath] = 1000 [imath]dm^3[/imath] = 1000 lít
1[imath]m^3[/imath] khí metan có chứa 2% tạp chất
[imath]V_{CH_4}[/imath] = [imath]\frac{98*1000}{100}[/imath] = 980 lít
*Cách 1:
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO_2 + 2H_2O[/imath]
(l) 22,4---44,8
(l) 980----[imath]V_{O_2}[/imath]
[imath]V_{O_2}[/imath] = [imath]\frac{980*44,8}{22,4}[/imath] = 1960 lít
Mà thể tích khí oxi chiếm [imath]\frac{1}{5}[/imath] thể tích không khí
=> [imath]V_{không khí}[/imath] = 1960*5 = 9800 lít
*Cách 2
[imath]n_{CH_4}[/imath] = [imath]\frac{980}{22,4}[/imath] = 43,75 (mol)
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO_2 + 2H_2O[/imath]
43,75mol -> 87,5mol
[imath]V_{O_2}[/imath] = 87,5*22,4 = 1960 lít
Mà thể tích khí oxi chiếm [imath]\frac{1}{5}[/imath] thể tích không khí
=> [imath]V_{không khí}[/imath] = 1960*5 = 9800 lít
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Thời gian
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 24.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập hóa 8 (khối lượng) ngày 13.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 13
Master Bài tập Hóa 8 - ngày 13.04.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập về thí nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa hữu cơ 12 _ Full có lời giải Hóa 12 1
Master Học trực tuyến Bài luyện tập số 5 Hóa học 8 (thời gian từ 17-20/02/21) Học online hóa 8 0
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 8 – Bài giảng Luyện tập chương 4 Oxi – Không khí Học online hóa 8 0
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 - 18.12.20 (hoàn thành trước 19h tối) Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập HSG hóa 9 Bài tập tổng hợp 7
Master Giới thiệu 16 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 9 ngày 24.9.20 Bài tập định tính 4
Master Bài tập hóa 8 (đăng lại) Bồi dưỡng Hóa 8 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 17/9/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 07/09/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 09/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 06/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa hữu cơ 28.6.20 Hóa hữu cơ 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ hóa 9 Hóa hữu cơ 6
Master Một số dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit - Hóa học 8,9 Hóa 9 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 (cũ) Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master BD Hóa 8 Bài tập cân bằng phương trình (hóa 8 mới) Bồi dưỡng Hóa 8 11
Master Bài tập bồi dưỡng Hóa 8 (HS lớp 7) Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master Bài tập hóa 8 (cũ) ngày 21/06/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master Bài tập định tính Hóa học THCS Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 8 ngày 08/06/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 3
Master BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 6/6/2020 (không cần vội. làm trước 22 giờ ngày 8/8) Bài tập tổng hợp 10
Master Giới thiệu Các dạng Bài tập thực tiễn hóa học BT thực tiễn, MT 0
MinhKhoiNPT BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 02.05.2020 HS tự đánh giá 8
Yennhithcsnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 1/5/2020 HS tự đánh giá 8
viethoangnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 29.4.20 HS tự đánh giá 8
Ngoctram BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 28/04/2020 HS tự đánh giá 8
Hongphannpt BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 27/04/2020 HS tự đánh giá 8
T BD Hóa 9 Bài Tập Hóa ngày 26/4/2020 HS tự đánh giá 8
TrungHieuNPT BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 25/4/2020 HS tự đánh giá 8
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 24.04.20 Bồi dưỡng Hóa 8 3
MinhKhoiNPT BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 24/4/2020 HS tự đánh giá 8
Vủ Triều BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 23.4.20 Bồi dưỡng Hóa 8 4
Yennhithcsnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 23/4/2020 HS tự đánh giá 8
K BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 22.04.20 Bồi dưỡng Hóa 8 4
lamthanhnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa ngày 22.4.2020 HS tự đánh giá 8
A BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 21.04.20 Bồi dưỡng Hóa 8 4
viethoangnpt BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 ngày 21/4/20 HS tự đánh giá 8
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 20.04.20 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Ngoctram BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 20/04/2020 HS tự đánh giá 8
Vủ Triều BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 19.4.20 Bồi dưỡng Hóa 8 4
Hongphannpt BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 19/04/2020 HS tự đánh giá 8
K BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 18/4/20 Bồi dưỡng Hóa 8 6
T BD Hóa 9 Bài Tập Hóa 9 ngày 18/4/2020 HS tự đánh giá 8
TrungHieuNPT BD Hóa 9 Bài tập Hóa 9 ngày 17/4/2020 HS tự đánh giá 8
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 16/4/20 Bồi dưỡng Hóa 8 6

Chủ đề tương tự

Vi Tính Gia Nghi
Bên trên