Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Hóa 8 Bài Tập Bài Tính Chất Của Oxi

  • Thread starter GH2009
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 912

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

GH2009

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
156
492
Bến Tre
VNĐ
40,000
Nguyễn H Gia Hưng
Câu 1:
Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Kim loại
Phi kim
Rất hoạt động
Phi kim rất hoạt động
Hợp chất
Khí oxi là 1 đơn chất............. Oxi có thể phản ứng với nhiều.............., ....................., ......................
Giải:
Khí oxi là 1 đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thể phản ứng với nhiều kim loại, phi kim, hợp chất.
Câu 2:
Nêu các thí dụ chứng minh oxi là 1 phi kim rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).
Giải:
VD:
Oxi tác dụng với phi kim
[imath]S + O_2 \overset{t^o}\to SO_2[/imath]
[imath]4P + 5O_2 \overset{t^o}\to 2P_2O_5[/imath]
Oxi tác dụng với kim loại
[imath]3Fe + 2O_2 \overset{t^o}\to Fe_3O_4[/imath]
[imath]2Cu + O_2 \overset{t^o}\to 2CuO[/imath]
Oxi tác dụng với hợp chất:
[imath]CH_4 + 2O_2 \overset{t^o}\to CO_2 + 2H_2O[/imath]
Câu 3:
Butan có công thức [imath]C_4H_{10}[/imath], khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biễu diễn sự cháy của butan.
Giải:
[imath]2C_4H_{10} + 13O_2 \overset{t^o}\to 8CO_2 + 10H_2O[/imath]
Câu 4*:
Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit [imath]P_2O_5[/imath] (là chất rắn, trắng)
a) Photpho hay oxi, chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu?
b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu?
Giải:
a)
[imath]n_{P} = \frac{12,4}{31}[/imath]= 0,4 mol
[imath]n_{O_2}[/imath]= 0,53125 mol
[imath]4P + 5O_2 \overset{t^o}\to 2P_2O_5[/imath]
0,4---->0,5---->0,2 (mol)
Xét tỉ lệ: [imath]\frac{0,4}{4} < \frac{0,53125}{5}[/imath]=> oxi dư, tính theo số mol photpho
[imath]n_{O_2(phản ứng)}[/imath] =[imath]\frac{0,4.5}{4}[/imath]= 0,5mol
[imath]n_{O_2(dư)}[/imath] = 0,53125 - 0,5 = 0,03125 mol
b)
Chất được tạo thành là điphotpho pentaoxit [imath]P_2O_5[/imath]
[imath]n_{P_2O_5}[/imath]= [imath]\frac{0,4.2}{4}[/imath] = 0,2 mol
[imath]m_{P_2O_5}[/imath] = 0,2.142 = 28,4g
Câu 5*:
Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí [imath]CO_2[/imath] và [imath]SO_2[/imath] tạo thành (ở đktc)
Giải:
24kg = 24000g
[imath]m_{S}[/imath]= [imath]\frac{0,5.24000}{100}[/imath]= 120g =>[imath]n_{S} = \frac{120}{32}[/imath] = 3,75 mol
[imath]\%C = 100\% - 0,5\% - 1,5\% = 98\%[/imath]
[imath]m_{C} = \frac{98.24000}{100}[/imath] = 23520g => [imath]n_{C} = \frac{23520}{12}[/imath] = 1960 mol
[imath]C + O_2 \overset{t^o}\to CO_2[/imath]
1960-------->1960 (mol)
[imath]V_{CO_2}[/imath] = 160.22,4 = 43904 lít
[imath]S + O_2 \overset{t^o}\to SO_2[/imath]
3,75--------->3,75 (mol)
[imath]V_{SO_2}[/imath] = 3,75.22,4 = 84 lít
Cây 6:
Hãy giải thích tại sao:
a) Khi nhốt 1 con dễ mèn (hoặc con châu chấu) vào 1 lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau 1 thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn
b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá ở các cửa hàng bán cá
Giải:
a) Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi.
b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp oxi cho cá.
 

Chia sẻ trang này

Ủng hộ website

Tài nguyên mới

Bên trên