Hóa 8 Bài Tập bài Đơn chất, hợp chất - phân tử

  • Thread starter Hoai Ngoc
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 11
  • Xem 856

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Minh Tu

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
43
136
Bến Tre
VNĐ
0
Lê Thị Minh Tú
1. “Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chấthợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Đơn chất chia lại thành đơn chất kim loạiđơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này(trừ than chì)
Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ
2.
a) Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng, kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định
b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố N, khí clo được tạo nên từ nguyên tố Cl. Trong đơn chất phi kim các nguyên tử hoặc phân tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2
3.
a) Khí amoniac tạo nên từ N và H. Khí ammoniac là hợp chất vì được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học đó là nguyên tố N và nguyên tố H.
b) Photpho đỏ tạo nên từ P. Photpho đỏ là đơn chất vì được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học đó là nguyên tố H
c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. Axit clohiđric là hợp chất vì được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học đó là nguyên tố Cl và nguyên tố H.
d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. Canxi cacbonat là hợp chất vì được tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học đó là nguyên tố Ca, nguyên tố C và nguyên tố O.
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O. Glucozơ là hợp chất vì được tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học đó là nguyên tố C, nguyên tố H và nguyên tố O.
f) Kim loại magie tạo nên từ Mg. Kim loại magie là đơn chất vì được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học đó là nguyên tố Mg.
4.
a) Phân tử là đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau. Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.
VD: Phân tử của hợp chất: axit clohiđric tạo nên từ H và Cl
Phân tử của đơn chất: Photpho đỏ
5.
"
Phân tử nước và phân tử cacbon điôxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau tỉ lệ 1:2. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon điôxit có dạng đường thẳng.
6.
a) Khối lượng cacbon điôxit bằng 44
b) Khối lượng khí metan bằng 16
c) Khối lượng axit nitric bằng 63
d) Khối lượng thuốc tím bằng 158
7.
Phân tử oxi nặng hơn 1,8 lần phân tử nước
Phân tử oxi nhẹ hơn 0,55 lần phân tử muối ăn
Phân tử oxi nặng gấp 2 lầnphân tử khí metan
8.
a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng vì sự sắp xếp cái phân tử gần và chuyển động trượt lên nhau
b) Khi chuyển sang thể hơi, các phân tử rất xa nhau và chuyển động nhanh nên chiếm thể tích lớn hơn.
 

GH2009

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
53
148
Bến Tre
VNĐ
0
Nguyễn H Gia Hưng
Bài tập đơn chất và hợp chất-phân tử
1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:
“Chất được phân chia thành hai loại lớn là…… và…….Đơn chất được tạo nên từ một…., còn ….. được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Đơn chất lại chia thành….và……. Kim loại có ánh kim, dẫn được điện và nhiệt, khác với….. không có những tính chất này(trừ than chì)
Có hai loại hợp chất là: hợp chất….và hợp chất….”
Trả lời: “Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên
Đơn chất lại chia thành đơn chất kim loại đơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với đơn chất phi kim không có những tính chất này(trừ than chì)
Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ
2.a) Kim loại đồng sắt được tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại
Trả lời: Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng. Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt. Đơn chất kim loại sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định
b) Khí ni tơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?
Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hidro và khí oxy. Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào.
Trả lời: Khí ni tơ được tạo nên từ nguyên tố ni tơ. Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo. Các nguyên tử trong đơn chất phi kim liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2
3.Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:
a) Khí amoniac tạo nên từ N và H
Trả lời: Khí amoniac là hợp chất vì nó được tạo nên từ 2 nguyên tố là N và H
b) Photpho đỏ tạo nên từ P
Trả lời: Photpho là đơn chất vì nó được tạo nên từ 1 nguyên tố là P
c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl
Trả lời: Axit clohidric là hợp chất vì nó được tạo nên từ 2 nguyên tố là H và Cl
d) Canxi cacbonac tạo nên từ Ca, C và O
Trả lời: Canxi cacbonac là hợp chất vì nó được tạo nên từ 3 nguyên tố là Ca, C và O
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O
Trả lời: Glucozo là hợp chất vì nó được tạo nên từ 3 nguyên tố là C, H và O
f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Trả lời: Kim loại magie là đơn chất vì nó được tạo nên từ 1 nguyên tố là Mg
4.a) Phân tử là gì
Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất
b)Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có khác gì so với phân tử của đơn chất? Lấy thí dụ minh họa
Trả lời: Phân tử của hợp chất gồm các nguyên tử có các hạt hợp thành của một chất đồng nhất với nhau về thành phần và hình dạng. Phân tử của đơn chất gồm các nguyên tử là hạt hợp thành và có vai trò như phân tử. Thí dụ: Phân tử nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O, Phân tử oxi gồm 2 nguyên tử oxi liên kết lại với nhau
5.Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung.
“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba……. Thuộc hai……, liên kết với nhau theo tỉ lệ……. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng……, phân tử cacbon đioxit có dạng…….”
Trả lời: “Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2 Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon dioxit có dạng đường thẳng
6.Tính phân tử khối của:
a) Cacbon dioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5
Trả lời: PTK cacbon đioxit=16.2+12.1=44 đvC
b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H
Trả lời: PTK khí metan=12.1+1.4=16 đvC
c)Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O
Trả lời: PTK axit nitric=1.1+1.14+16.3=63 đvC
d) Thuốc tím (Kali pemanganat), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O
Trả lời: PTK thuốc tím=39.1+55.1+16.4= 158 đvC
7. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan(về chất khí này xem ở bài tập 6)
Trả lời: phân tử khí oxy nặng hơn 1.77 lần so với phân tử nước, nhẹ hơn 0,54 lần so với phân tử muối ăn, nặng hơn 2 lần so với phân tử khí metan
8. Dựa vào sự phân bố phân tử ở các trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao:
a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng
Trả lời: Vì khi ở trạng thái lỏng các hạt ở gần khít nhau và trượt lên nhau
b)Một millilít nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml( ở nhiệt độ thường)
Trả lời: Vì khi ở trạng thái khí(hay hơi) các hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn về nhiều phía(hỗn độn)
 

GH2009

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
53
148
Bến Tre
VNĐ
0
Nguyễn H Gia Hưng
Bài tập đơn chất và hợp chất-phân tử
1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:
“Chất được phân chia thành hai loại lớn là…… và…….Đơn chất được tạo nên từ một…., còn ….. được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Đơn chất lại chia thành….và……. Kim loại có ánh kim, dẫn được điện và nhiệt, khác với….. không có những tính chất này(trừ than chì)
Có hai loại hợp chất là: hợp chất….và hợp chất….”
Trả lời: “Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên
Đơn chất lại chia thành đơn chất kim loại đơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với đơn chất phi kim không có những tính chất này(trừ than chì)
Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ
2.a) Kim loại đồng sắt được tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại
Trả lời: Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng. Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt. Đơn chất kim loại sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định
b) Khí ni tơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?
Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hidro và khí oxy. Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào.
Trả lời: Khí ni tơ được tạo nên từ nguyên tố ni tơ. Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo. Các nguyên tử trong đơn chất phi kim liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2
3.Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:
a) Khí amoniac tạo nên từ N và H
Trả lời: Khí amoniac là hợp chất vì nó được tạo nên từ 2 nguyên tố là N và H
b) Photpho đỏ tạo nên từ P
Trả lời: Photpho là đơn chất vì nó được tạo nên từ 1 nguyên tố là P
c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl
Trả lời: Axit clohidric là hợp chất vì nó được tạo nên từ 2 nguyên tố là H và Cl
d) Canxi cacbonac tạo nên từ Ca, C và O
Trả lời: Canxi cacbonac là hợp chất vì nó được tạo nên từ 3 nguyên tố là Ca, C và O
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O
Trả lời: Glucozo là hợp chất vì nó được tạo nên từ 3 nguyên tố là C, H và O
f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Trả lời: Kim loại magie là đơn chất vì nó được tạo nên từ 1 nguyên tố là Mg
4.a) Phân tử là gì
Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất
b)Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có khác gì so với phân tử của đơn chất? Lấy thí dụ minh họa
Trả lời: Phân tử của hợp chất gồm các nguyên tử có các hạt hợp thành của một chất đồng nhất với nhau về thành phần và hình dạng. Phân tử của đơn chất gồm các nguyên tử là hạt hợp thành và có vai trò như phân tử. Thí dụ: Phân tử nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O, Phân tử oxi gồm 2 nguyên tử oxi liên kết lại với nhau
5.Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung.
“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba……. Thuộc hai……, liên kết với nhau theo tỉ lệ……. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng……, phân tử cacbon đioxit có dạng…….”
Trả lời: “Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2 Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon dioxit có dạng đường thẳng
6.Tính phân tử khối của:
a) Cacbon dioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5
Trả lời: PTK cacbon đioxit=16.2+12.1=44 đvC
b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H
Trả lời: PTK khí metan=12.1+1.4=16 đvC
c)Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O
Trả lời: PTK axit nitric=1.1+1.14+16.3=63 đvC
d) Thuốc tím (Kali pemanganat), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O
Trả lời: PTK thuốc tím=39.1+55.1+16.4= 158 đvC
7. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan(về chất khí này xem ở bài tập 6)
Trả lời: phân tử khí oxy nặng hơn 1.77 lần so với phân tử nước, nhẹ hơn 0,54 lần so với phân tử muối ăn, nặng hơn 2 lần so với phân tử khí metan
8. Dựa vào sự phân bố phân tử ở các trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao:
a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng
Trả lời: Vì khi ở trạng thái lỏng các hạt ở gần khít nhau và trượt lên nhau
b)Một millilít nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml( ở nhiệt độ thường)
Trả lời: Vì khi ở trạng thái khí(hay hơi) các hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn về nhiều phía(hỗn độn)
sửa câu 4b)
Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau, còn phân tử của đơn chất thì là những nguyên tử cùng loại.
 

Nguyễn Quốc Trung

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
9/11/21
35
95
VNĐ
0
Nguyễn Quốc Trung
BÀI TẬP:
1.
Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

"Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chấthợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành đơn chất kim loạiđơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ ".

2.
a)Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại .
- Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng, sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự nhất định.
- Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt, sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định
.
b) Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?
- Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2.
- Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo, , các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2.


Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hiđro và khí oxi. Hãy cho biết cách nguyên tử liên kết với nhau như thế nào.

3.
Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H
Khí amoniac là hợp chất vì được tạo nên từ N và H

b) Photpho đỏ tạo nên từ P
Photpho đỏ là đơn chất vì chỉ được tạo nên từ P

c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl
Axit clohiđric là hợp chất vì được tạo nên từ H và Cl

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O
Canxi cacbonat là hợp chất vì được tạo nên từ Ca, C và O

e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O

Glucozơ là hợp chất vì được tạo nên từ C, H và O

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Kim loại magie là đơn chất vì chỉ được tạo nên từ Mg

4.
a) Phân tử là gì ?
Phân tử là hạt đạt diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất? Lấy ví dụ minh họa.
Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định
Khác với phân tử của đơn chất là: các nguyên tử được liên kết với nhau từ hai nguyên tố hóa học trở lên
VD: Phân tử nước có hạt hợp thành là 2 H và 1 O


5.
Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung.

"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng đường thẳng "

6.
Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5
= 2.O+1.C = 2.16+1.11 = 32+11 = 43

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H
= 1.C+4.H = 1.11+4.1 = 11 + 4 = 15

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O
= 1.H+1.N+3.O = 1.1+1.12+3.16 = 1+12+48= 61

d) Thuốc tím ( kali pemanganat ), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O
= 1.K+1.Mn+4.O = 1.39+1.55+4.16= 158

7.
Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này thì xem bài tập 6)
- Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước 1,(7)lần
- Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn 0.547 lần
- Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử khí metan 2,1(3) lần

8.

Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao :

a) Nước lỏng tự chảy loang ra khay đựng.
Vì các phân tử nước chuyển động trượt lên nhau

b) Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml ( ở nhiệt độ thường ).
Vì khi ở thể hơi, các phân tử ở xa nhau, di chuyển rất nhanh và hỗn độn.
 

quangthai

Thành viên tích cực
Thành viên
2/12/21
21
68
VNĐ
0
Nguyễn Quang Thái
BÀI TẬP:
1.
Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

"Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ ".

2.
a)Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại .
- Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng, sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự nhất định.
- Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt, sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.
b) Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?
- Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2.
- Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo, , các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2.

3.
Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H
Khí amoniac là hợp chất vì được tạo nên từ N và H

b) Photpho đỏ tạo nên từ P
Photpho đỏ là đơn chất vì chỉ được tạo nên từ P

c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl
Axit clohiđric là hợp chất vì được tạo nên từ H và Cl

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O
Canxi cacbonat là hợp chất vì được tạo nên từ Ca, C và O

e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O

Glucozơ là hợp chất vì được tạo nên từ C, H và O

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Kim loại magie là đơn chất vì chỉ được tạo nên từ Mg

4.
a) Phân tử là gì ?
Phân tử là hạt đạt diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất? Lấy ví dụ minh họa.
Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định
Khác với phân tử của đơn chất là: các nguyên tử được liên kết với nhau từ hai nguyên tố hóa học trở lên
VD: Phân tử nước có hạt hợp thành là 2 H và 1 O

5.
Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung.

"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng đường thẳng "

6.
Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5
= 2.O+1.C = 2.16+1.12 = 32+11 = 44

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H
= 1.C+4.H = 1.12+4.1 = 12 + 4 = 15

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O
= 1.H+1.N+3.O = 1.1+1.14+3.16 = 1+12+48= 63

d) Thuốc tím ( kali pemanganat ), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O
= 1.K+1.Mn+4.O = 1.39+1.55+4.16= 158

7.
Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này thì xem bài tập 6)
- Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước 1,77lần
- Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn 0.54 lần
- Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử khí metan 2, lần
8.

Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao :

a) Nước lỏng tự chảy loang ra khay đựng.
Vì các phân tử nước chuyển động trượt lên nhau

b) Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml ( ở nhiệt độ thường ).
Vì khi ở thể hơi, các phân tử ở xa nhau, di chuyển rất nhanh về phía hỗn độn.
 

Gia Thành

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
44
106
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
Câu 1 : Chất được chia hai loại lớn là……và…...Đơn chất được tạo nên từ một……còn…… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Trả lời : Chất được chia hai loại lớn là Hợp chấtĐơn chất. Đơn chất được tạo nên từ một Nguyên tố hóa học, còn Hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành…….và …... Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với…… không có những tính chất này ( trừ than chì ).

Trả lời: Đơn chất lại chia thành Đơn chất kim loạiĐơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với Phi kim không có những tính chất này ( trừ than chì ).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất …… và hợp chất ……

Trả lời : Có hai loại hợp chất là: hợp chất Vô cơ và hợp chất Hữu cơ

Câu 2:
a) kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại.

Trả lời: Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng ( Cu ), kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt (Fe) . Nguyên tố kim loại xấp xếp nhau theo một trật tự nhất định.b)Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống hiđro và khí oxi. Hãy cho bt các nguyên tử liên kết nhau như thế nào.

Trả lời : Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N) và nguyên tố clo (C)

Các nguyên tử phi kim liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2

Câu 3: Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí acmoniac được tạo nên từ N và H
b) Photpho đỏ tạo nên từ P.
c) Axit clohiđric được tạo nên từ H và Cl
d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và o
f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Trả lời : Đơn chất là: Photpho đỏ, Kim loại magie. Vì chúng được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là (P và Mg)

Hợp chất là: Khí acmoniac, Axit clohiđric, Canxi cacbonat, Glucozơ. Vì chúng được tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên. ( Acmoniac thì được tạo nên từ N và H, Axit clohiđric được tạo nên từ H và Cl, Canxi cacbonat được tạo nên từ Ca, C và O, Glucozơ được tạo nên từ C, H và Mg )

Câu 4: Phân tử là gì?

Trả lời : Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất ? lấy thí dụ minh họa.

Trả lời : Phân tử của hợp chất gồm các nguyên tử có các hạt hợp thành của một chất thì đồng nhất như nhau về thành phần và hình dạng.Ví dụ : Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O.

Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau. Ví dụ Photpho có hạt là P

Câu 5: Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sao đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp chọn trong khung

“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chổ đều gồm ba……thuộc…… liên kết với nhau theo tỉ lệ…… Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng……, phân tử cacbon đioxit có dạng……”

Trả lời : “Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chổ đều gồm ba Nguyên tử thuộc hai Nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 2:1. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng Gắp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng Đường thẳng

Câu 6 : Tính phân tử khối của

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5.
Trả lời : 2.O + 1.C = 2.12 + 1.12 = 36
b) Khí metan, phân tử gồm 1C và 4H.
Trả lời :1.C + 4.H = 1.12 + 4.1 = 16
c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O
Trả lời : 1.H + 1.N + 3O= 1.1 + 1.14 + 3.16 = 63
d) Thuốc tím (kali pemanganat), biết phân tử gồm 1k, 1Mn và 4 O
Trả lời : 1.k + 1.Mn + 4.O = 1. 39 + 1.55 + 4.16 = 158

Câu 7: Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này thì xem bài tập 6)

Trả lời : phân tử oxi nặng hơn 1,7 lần phân tử nước

Phân tử :eek:xi nhẹ hơn 0.54 lân phân tử muối ăn

Phân tử : oxi nặng hơn 2 lần phân tử metan

Câu 8 :Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao :

Nước lỏng tự chảy loang ra khay đựng.

Vì các xếp gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau nên nước lỏng sẻ tự chảy loang ra khay đựng.

Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml ( ở nhiệt độ thường ).

Khi ở trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái khí (bay hơi )thì các hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn, về nhiều phía( hổn độn ) nên có thể nói khi ở trạng thái khí thể tích lơn hơn trạng th
 

Gia Thành

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
44
106
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
Câu 1 : Chất được chia hai loại lớn là……và…...Đơn chất được tạo nên từ một……còn…… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Trả lời : Chất được chia hai loại lớn là Hợp chấtĐơn chất. Đơn chất được tạo nên từ một Nguyên tố hóa học, còn Hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành…….và …... Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với…… không có những tính chất này ( trừ than chì ).

Trả lời: Đơn chất lại chia thành Đơn chất kim loạiĐơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với Phi kim không có những tính chất này ( trừ than chì ).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất …… và hợp chất ……

Trả lời : Có hai loại hợp chất là: hợp chất Vô cơ và hợp chất Hữu cơ

Câu 2:
a) kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại.

Trả lời: Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng ( Cu ), kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt (Fe) . Nguyên tố kim loại xấp xếp nhau theo một trật tự nhất định.b)Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống hiđro và khí oxi. Hãy cho bt các nguyên tử liên kết nhau như thế nào.

Trả lời : Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N) và nguyên tố clo (C)

Các nguyên tử phi kim liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2

Câu 3: Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí acmoniac được tạo nên từ N và H
b) Photpho đỏ tạo nên từ P.
c) Axit clohiđric được tạo nên từ H và Cl
d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và o
f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Trả lời : Đơn chất là: Photpho đỏ, Kim loại magie. Vì chúng được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là (P và Mg)

Hợp chất là: Khí acmoniac, Axit clohiđric, Canxi cacbonat, Glucozơ. Vì chúng được tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên. ( Acmoniac thì được tạo nên từ N và H, Axit clohiđric được tạo nên từ H và Cl, Canxi cacbonat được tạo nên từ Ca, C và O, Glucozơ được tạo nên từ C, H và Mg )

Câu 4: Phân tử là gì?

Trả lời : Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất ? lấy thí dụ minh họa.

Trả lời : Phân tử của hợp chất gồm các nguyên tử có các hạt hợp thành của một chất thì đồng nhất như nhau về thành phần và hình dạng.Ví dụ : Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O.

Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau. Ví dụ Photpho có hạt là P

Câu 5: Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sao đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp chọn trong khung

“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chổ đều gồm ba……thuộc…… liên kết với nhau theo tỉ lệ…… Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng……, phân tử cacbon đioxit có dạng……”

Trả lời : “Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chổ đều gồm ba Nguyên tử thuộc hai Nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 2:1. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng Gắp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng Đường thẳng

Câu 6 : Tính phân tử khối của

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5.
Trả lời : 2.O + 1.C = 2.12 + 1.12 = 36
b) Khí metan, phân tử gồm 1C và 4H.
Trả lời :1.C + 4.H = 1.12 + 4.1 = 16
c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O
Trả lời : 1.H + 1.N + 3O= 1.1 + 1.14 + 3.16 = 63
d) Thuốc tím (kali pemanganat), biết phân tử gồm 1k, 1Mn và 4 O
Trả lời : 1.k + 1.Mn + 4.O = 1. 39 + 1.55 + 4.16 = 158

Câu 7: Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này thì xem bài tập 6)

Trả lời : phân tử oxi nặng hơn 1,7 lần phân tử nước

Phân tử :eek:xi nhẹ hơn 0.54 lân phân tử muối ăn

Phân tử : oxi nặng hơn 2 lần phân tử metan

Câu 8 :Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao :

Nước lỏng tự chảy loang ra khay đựng.

Vì các xếp gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau nên nước lỏng sẻ tự chảy loang ra khay đựng.

Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml ( ở nhiệt độ thường ).

Khi ở trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái khí (bay hơi )thì các hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn, về nhiều phía( hổn độn ) nên có thể nói khi ở trạng thái khí thể tích lơn hơn trạng th
sửa câu 4 b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau. Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.
Ví dụ Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O.
Ví dụ Photpho có hạt là P
 

Gia Thành

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
44
106
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
sửa câu 4 b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau. Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.
Ví dụ Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O.
Ví dụ Photpho có hạt là P
sửa câu 6
a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5.
Trả lời : 2.O + 1.C = 2.16 + 1.12 = 44
 

Nguyễn Quốc Trung

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
9/11/21
35
95
VNĐ
0
Nguyễn Quốc Trung
BÀI TẬP:
1.
Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

"Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chấthợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành đơn chất kim loạiđơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ ".

2.
a)Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại .
- Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng, sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự nhất định.
- Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt, sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định
.
b) Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?
- Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2.
- Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo, , các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2.


Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hiđro và khí oxi. Hãy cho biết cách nguyên tử liên kết với nhau như thế nào.

3.
Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H
Khí amoniac là hợp chất vì được tạo nên từ N và H

b) Photpho đỏ tạo nên từ P
Photpho đỏ là đơn chất vì chỉ được tạo nên từ P

c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl
Axit clohiđric là hợp chất vì được tạo nên từ H và Cl

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O
Canxi cacbonat là hợp chất vì được tạo nên từ Ca, C và O

e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O

Glucozơ là hợp chất vì được tạo nên từ C, H và O

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Kim loại magie là đơn chất vì chỉ được tạo nên từ Mg

4.
a) Phân tử là gì ?
Phân tử là hạt đạt diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất? Lấy ví dụ minh họa.
Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định
Khác với phân tử của đơn chất là: các nguyên tử được liên kết với nhau từ hai nguyên tố hóa học trở lên
VD: Phân tử nước có hạt hợp thành là 2 H và 1 O


5.
Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung.

"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng đường thẳng "

6.
Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5
= 2.O+1.C = 2.16+1.11 = 32+11 = 43

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H
= 1.C+4.H = 1.11+4.1 = 11 + 4 = 15

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O
= 1.H+1.N+3.O = 1.1+1.12+3.16 = 1+12+48= 61

d) Thuốc tím ( kali pemanganat ), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O
= 1.K+1.Mn+4.O = 1.39+1.55+4.16= 158

7.
Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này thì xem bài tập 6)
- Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước 1,(7)lần
- Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn 0.547 lần
- Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử khí metan 2,1(3) lần

8.

Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao :

a) Nước lỏng tự chảy loang ra khay đựng.
Vì các phân tử nước chuyển động trượt lên nhau

b) Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml ( ở nhiệt độ thường ).
Vì khi ở thể hơi, các phân tử ở xa nhau, di chuyển rất nhanh và hỗn độn.
Bài sửa câu 6
BÀI SỬA
Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5
= 2.O+1.C = 2.16+1.12 = 32+12 = 44

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H
= 1.C+4.H = 1.12+4.1 = 12 + 4 = 16

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3 O
= 1.H+1.N+3.O = 1.1+1.14+3.16 = 1+14+48= 63

d) Thuốc tím ( kali pemanganat ), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O
= 1.K+1.Mn+4.O = 1.39+1.55+4.16= 158

 

Gia Thành

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
44
106
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
Câu 1 : Chất được chia hai loại lớn là……và…...Đơn chất được tạo nên từ một……còn…… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Trả lời : Chất được chia hai loại lớn là Hợp chấtĐơn chất. Đơn chất được tạo nên từ một Nguyên tố hóa học, còn Hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành…….và …... Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với…… không có những tính chất này ( trừ than chì ).

Trả lời: Đơn chất lại chia thành Đơn chất kim loạiĐơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với Phi kim không có những tính chất này ( trừ than chì ).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất …… và hợp chất ……

Trả lời : Có hai loại hợp chất là: hợp chất Vô cơ và hợp chất Hữu cơ

Câu 2:
a) kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại.

Trả lời: Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng ( Cu ), kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt (Fe) . Nguyên tố kim loại xấp xếp nhau theo một trật tự nhất định.b)Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống hiđro và khí oxi. Hãy cho bt các nguyên tử liên kết nhau như thế nào.

Trả lời : Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N) và nguyên tố clo (C)

Các nguyên tử phi kim liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2

Câu 3: Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí acmoniac được tạo nên từ N và H
b) Photpho đỏ tạo nên từ P.
c) Axit clohiđric được tạo nên từ H và Cl
d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và o
f) Kim loại magie tạo nên từ Mg
Trả lời : Đơn chất là: Photpho đỏ, Kim loại magie. Vì chúng được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là (P và Mg)

Hợp chất là: Khí acmoniac, Axit clohiđric, Canxi cacbonat, Glucozơ. Vì chúng được tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên. ( Acmoniac thì được tạo nên từ N và H, Axit clohiđric được tạo nên từ H và Cl, Canxi cacbonat được tạo nên từ Ca, C và O, Glucozơ được tạo nên từ C, H và Mg )

Câu 4: Phân tử là gì?

Trả lời : Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất ? lấy thí dụ minh họa.

Trả lời : Phân tử của hợp chất gồm các nguyên tử có các hạt hợp thành của một chất thì đồng nhất như nhau về thành phần và hình dạng.Ví dụ : Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O.

Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau. Ví dụ Photpho có hạt là P

Câu 5: Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu sao đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp chọn trong khung

“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chổ đều gồm ba……thuộc…… liên kết với nhau theo tỉ lệ…… Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng……, phân tử cacbon đioxit có dạng……”

Trả lời : “Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chổ đều gồm ba Nguyên tử thuộc hai Nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 2:1. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng Gắp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng Đường thẳng

Câu 6 : Tính phân tử khối của

a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5.
Trả lời : 2.O + 1.C = 2.12 + 1.12 = 36
b) Khí metan, phân tử gồm 1C và 4H.
Trả lời :1.C + 4.H = 1.12 + 4.1 = 16
c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O
Trả lời : 1.H + 1.N + 3O= 1.1 + 1.14 + 3.16 = 63
d) Thuốc tím (kali pemanganat), biết phân tử gồm 1k, 1Mn và 4 O
Trả lời : 1.k + 1.Mn + 4.O = 1. 39 + 1.55 + 4.16 = 158

Câu 7: Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này thì xem bài tập 6)

Trả lời : phân tử oxi nặng hơn 1,7 lần phân tử nước

Phân tử :eek:xi nhẹ hơn 0.54 lân phân tử muối ăn

Phân tử : oxi nặng hơn 2 lần phân tử metan

Câu 8 :Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao :

Nước lỏng tự chảy loang ra khay đựng.

Vì các xếp gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau nên nước lỏng sẻ tự chảy loang ra khay đựng.

Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 1300 ml ( ở nhiệt độ thường ).

Khi ở trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái khí (bay hơi )thì các hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn, về nhiều phía( hổn độn ) nên có thể nói khi ở trạng thái khí thể tích lơn hơn trạng th
Sửa câu 7: Phân tử :eek:xi nhẹ hơn 0.54 lân phân tử muối ăn
 

Chia sẻ trang này

Tài nguyên nổi bật

Bên trên