Bài viết mới nhất Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

Hóa 8 Bài tập - Bài 31 : Tính chất ứng dụng của Hidro

TrungKiên

HSG Cấp Tỉnh
Platinum Member
Thành viên
28/3/20
37
57
18
Bến Tre
VNĐ
0
Trần Huỳnh Trung Kiên
Đề và đáp án bài tập bài 31
Bài 1:
Viết phương trình hóa học của phản ứng hiđro khử các oxit sau:
a) Sắt (III) oxit.
b) Thủy ngân(II) oxit.
c) Chì(II) oxit.
Bài 2: Hãy kể những ứng dụng của hidro mà em biết.
Bài 3: Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Tính khử; tính oxi hóa; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất
Trong các chất khí, hiđro là khí ... Khí hidro có ...
Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có ... vì ... của chất khác; CuO có ... vì ... cho chất khác.
Bài 4: Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:
a) Tính số gam đồng kim loại thu được.
b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.
Bài 5: Khử 21,7 gam thủy ngân(II) oxit bằng hiđro.
Hãy:
a) Tính số gam thủy ngân thu được.
b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.
Bài 6:Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít oxi (các thể tích đo ở đktc).
Giải
1.
a)
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2 \overset{t^o}\rightarrow 2Fe + 3H_2O[/imath]
b)
[imath]HgO + H_2 \overset{t^o}\rightarrow Hg + H_2O[/imath]
c)
[imath]PbO + H_2 \overset{t^o}\rightarrow Pb + H_2O[/imath]
2.
Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiên liệu cho động cơ ô tô thay cho xăng, dùng trong đèn xì oxi - hidro để hàn cắt kim loại. Đó là vì khí hiđro cháy, sinh ra một lượng nhiệt lớn hơn nhiều lần so với cùng lượng nhiên liệu khác.
Là nguồn nhiên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ.
Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.
Hiđro được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì là khí nhẹ nhất.
3.
Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử.
Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính khửchiếm oxi của chất khác, CuO có tính oxi hoánhường oxi cho chất khác.
4.
[imath]n_{CuO}=\frac{48}{80}=0,6mol[/imath]
[imath]CuO+H_2 \overset{t^o}\rightarrow Cu + H_2O[/imath]
0,6------0,6------0,6
a)[imath]m_{Cu}=0,6.64=38,4g[/imath]
b)[imath]V_{H_2}=0,6.22,4=13,44l[/imath]
5.
[imath]n_{HgO}=\frac{21,7}{217}=0,1mol[/imath]
[imath]HgO + H_2 \overset{t^o}\rightarrow Hg + H_2O[/imath]
0,1----0,1---------0,1
a)[imath]m_{Hg}=201.0,1=20,1g[/imath]
b)[imath]n_{H_2}=0,1mol[/imath]
[imath]V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l[/imath]
6.
[imath]n_{H_2}=\frac{8,4}{22,4}=0,375mol[/imath]
[imath]n_{O_2}=\frac{2,8}{22,4}=0,125mol[/imath]
[imath]2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O[/imath]
0,25------0,125----0,25
Xét tỉ lệ:
[imath]n_{H_2} và n_{O_2}[/imath]
[imath]\frac{0,375}{2}>\frac{0,125}{1}[/imath]
=>[imath]H_2[/imath] dư
[imath]m_{H_2O}=18.0,25=4,5g[/imath]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Thời gian
Master Bài tập Hóa 8 04.05.21 Hóa 8 1
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 24.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập hóa 8 (khối lượng) ngày 13.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 13
Master Bài tập Hóa 8 - ngày 13.04.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master BD Hóa 8 Bài tập dành cho HSG nhóm mới Bồi dưỡng Hóa 8 14
Master 70 bài tập di truyền hay và khó - Sinh học 12 Sinh học THPT 0
Master Bài tập ngày 24.3 - hạn nộp có thể đến tối mai Bài tập tổng hợp 7
Master Chuyên đề Phương pháp giải bài tập ancol Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Tài liệu lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương 2 - Bảng tuần hoàn - File word có đáp án Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập về thí nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa hữu cơ 12 _ Full có lời giải Hóa 12 1
Master Học trực tuyến Bài luyện tập : Hidro cacbon - Nhiên liệu ( học từ 14.3 - 21.3) tuần này chỉ học 1 bài này Học online Hóa 9 0
Master Bài tập hay dành cho HS 8 - 9 Hóa 9 1
H Bài tập chương 4: Oxi Hóa 8 4
T Hóa 8 Bài tập - Bài 34: Bài luyện tập 6 Hóa 8 0
T Hóa 8 Bài tập - Bài 33 : Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế Hóa 8 0
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 01/03/2021 Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 20.02.21 Bài tập tổng hợp 6
Master Học trực tuyến Bài luyện tập số 5 Hóa học 8 (thời gian từ 17-20/02/21) Học online hóa 8 0
Master Kiến thức lý thuyết và bài tập Nguyên Hàm có đáp án Toán THPT 0
Master Chuyên đề Phương pháp giải bài tập Crom Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 3-2-2021 Bài tập tổng hợp 6
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 8 – Bài giảng Luyện tập chương 4 Oxi – Không khí Học online hóa 8 0
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 - 18.12.20 (hoàn thành trước 19h tối) Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập HSG hóa 9 Bài tập tổng hợp 7
Master Bài tập dành riêng cho Kiên và Yến Bài tập tổng hợp 13
Master Chuyên đề AnKin và Bài tập Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập chuẩn bị thi huyện các bạn làm trước 22 giờ tối mai (11.11.20) Đề Hóa cấp huyện 7
Master Cẩm nang giải bài tập bằng công thức - Hữu cơ Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Giới thiệu 22 phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh bài tập trắc nghiệm Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Một số bài tập dành riêng cho Kiên và Yến (Dũng phụ trách gửi bài nhé) HS tự đánh giá 5
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 20.10.20 Bài tập tổng hợp 11
Master BD Hóa 9 Một số bài tập cho ngày thứ 5 - Nhóm hsg thi huyện Bài tập tổng hợp 1
Master Giới thiệu 16 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 9 ngày 24.9.20 Bài tập định tính 4
Master Bài tập hóa 8 (đăng lại) Bồi dưỡng Hóa 8 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 17/9/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 07/09/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 09/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Gia Nghi Giúp em bài tập này với! Bồi dưỡng Hóa 8 2
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 06/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 9 Bài tập Hữu cơ ngày 02.07.20 Hóa hữu cơ 9
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ 01.07.20 Hóa hữu cơ 7
Master BD Hóa 9 Bài tập vô cơ 1.7.20 Bài tập tổng hợp 7
Master BD Hóa 9 Bài tập vô cơ 9 - Hay Bài tập tổng hợp 7
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa hữu cơ 28.6.20 Hóa hữu cơ 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hidrocacbon Hóa hữu cơ 6
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ hóa 9 Hóa hữu cơ 6
Master Một số dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit - Hóa học 8,9 Hóa 9 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 (cũ) Bồi dưỡng Hóa 8 3

Chủ đề tương tự

Vi Tính Gia Nghi
Bên trên