11 nhóm chức phổ biến nhất trong hóa học hữu cơ mà bạn nên biết

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 127

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
2,382
4,562
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
50,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt

#1. Nhóm chức hydroxyl​

nhom-chuc-pho-bien-1.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức hydroxyl
Còn được gọi là nhóm rượu hoặc nhóm hydroxyl, nhóm hydroxyl bao gồm một nguyên tử oxy liên kết với một nguyên tử hydro. Các nhóm hydroxyl liên kết các phân tử sinh học với nhau thông qua các phản ứng mất nước.

Hydroxyl thường được viết dưới dạng OH trong các cấu trúc và công thức hóa học. Nhóm hydroxyl không có khả năng phản ứng cao, chúng dễ dàng hình thành các liên kết hydro và có xu hướng làm cho các phân tử có chứa chúng hòa tan trong nước. Ví dụ về các hợp chất phổ biến có chứa nhóm hydroxyl là rượu và axit cacboxylic.

#2. Nhóm chức Aldehyd​


nhom-chuc-pho-bien-2.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức aldehyd
Aldehyd được tạo thành từ carbon và oxy liên kết đôi với nhau và hydro liên kết với carbon. Một aldehyd có thể tồn tại dưới dạng tautome keto hoặc enol. Nhóm aldehyd là nhóm phân cực. Các phân tử thuộc nhóm Aldehyd có công thức chung là: R-CHO.

#3. Nhóm chức Ketone​

nhom-chuc-pho-bien-3.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức ketone
Nhóm chức Ketone được cấu tạo bởi một nguyên tử carbon liên kết đôi với một nguyên tử oxy xuất hiện như một cầu nối giữa hai phần khác của phân tử. Tên gọi khác của nhóm này là nhóm chức carbonyl.
Lưu ý nhóm chức aldehyd chính là một ketone trong đó R là nguyên tử hydro.

#4. Nhóm chức amin​

nhom-chuc-pho-bien-4.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức amin
Các phân tử thuộc nhóm chức amin là dẫn xuất của amoniac (NH3) trong đó một hoặc nhiều nguyên tử hydro được thay thế bằng nhóm chức alkyl hoặc aryl.

#5. Nhóm chức Amino​


nhom-chuc-pho-bien-5.png

Phân tử beta-Methylamino-L-alanine thuộc nhóm chức amino
Nhóm chức amino là nhóm chức có tính kiềm, chúng là các bazơ. Chúng thường được tìm thấy trong các axit amin, protein và các bazơ nitơ được sử dụng để cấu tạo nên DNA và RNA. Nhóm amin là NH2, nhưng trong điều kiện axit, nó thu được một proton và trở thành NH3+ . Trong điều kiện trung tính (pH = 7), nhóm amino của một axit amin mang điện tích +1, tạo cho mỗi axit amin một điện tích dương ở phần amino của phân tử.

#6. Nhóm chức Amit​

nhom-chuc-pho-bien-6.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức Amit
Amit là sự kết hợp của một nhóm carbonyl và một nhóm chức amin.

#7. Nhóm chức Ether​

nhom-chuc-pho-bien-7.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức ether
Nhóm chức ether bao gồm một nguyên tử oxy tạo thành cầu nối giữa hai phần khác nhau của phân tử. Các phân tử thuộc nhóm chức Ether có công thức chung là ROR.

#8. Nhóm chức Ester​


nhom-chuc-pho-bien-8.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức ester
Nhóm chức ester là một nhóm “cầu nối” khác bao gồm một nhóm carbonyl kết nối với một nhóm ether. Các phân tử thuộc nhóm chức Este có công thức chung là RCO2R.

#9. Nhóm chức axit cacboxylic​

nhom-chuc-pho-bien-9.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức axit cacboxylic
Còn được gọi là nhóm chức carboxyl. Nhóm carboxyl là một ester trong đó một nhóm thế R là nguyên tử hydro. Nhóm carboxyl thường có công thức là -COOH

#10. Nhóm chức Thiol​

nhom-chuc-pho-bien-10.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức Thiol
Nhóm chức thiol tương tự như nhóm hydroxyl ngoại trừ nguyên tử oxy trong nhóm hydroxyl là nguyên tử lưu huỳnh trong nhóm thiol. Nhóm chức Thiol còn được gọi là nhóm chức sulfhydryl. Các phân tử thuộc nhóm chức Thiol có công thức -SH. Các phân tử có chứa nhóm chức thiol cũng được gọi là mercaptans.

#11. Nhóm chức phenyl​


nhom-chuc-pho-bien-11.png

Cấu trúc chung của các phân tử trong nhóm chức phenyl
Nhóm này là một nhóm vòng phổ biến. Nó là một vòng benzen trong đó một nguyên tử hydro được thay thế bởi nhóm thế R. Các nhóm phenyl thường được ký hiệu bằng chữ viết tắt Ph trong cấu trúc và công thức. Các phân tử thuộc nhóm phenyl có công thức hóa học là C6H5.
 

Chia sẻ trang này

Hướng dẫn học KHTN 6

Tài nguyên nổi bật

Bên trên