thần chú

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

  1. Master

    Những câu thần chú nằm lòng của hs phổ thông

    1. Cách nhớ các nguyên tố phân nhóm chính * Nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs - Fr: Lâu nay không rảnh coi phim * Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi * Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng. * Nhóm IIIA : B Al Ga In Ti: Bà, Anh lấy , Gà , Trong , Tủ...
Bên trên