Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

 • Chủ đề
  Diễn đàn
  Trả lời
  Lượt xem
  Thời gian
  Trả lời cuối cùng
  Không tìm thấy.

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa: *

Forum search Google search

 1. Gia Thành

  Thông báo Nhóm HSG lớp 8 gửi thầy lịch học

  Dạ em gửi thầy lịch học
 2. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập Luyện Tập 2

  Câu 2: Bạn nên gọi hóa trị của nguyên tố là một ẩn, rồi tìm ẩn theo quy tắc hóa trị như thầy đã dạy; Tiếp theo bạn nên làm là: X ( II ) Y (III) Gọi CTTQ: X_xY_y Theo quy tắt hóa trị ta có: \frac{x}{y} = \frac{III}{II }=\frac{3}{2 } từ đó => x = 3; y = 2 X_xY_y = X_3Y_2 Vậy công thức hóa học...
 3. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập Luyện Tập 2

  Bài của Hưng Câu 1: Thiếu công thức hóa học. còn lại đúng Câu 2: Bạn nên gọi hóa trị của nguyên tố là một ẩn, rồi tìm ẩn theo quy tắc hóa trị như thầy đã dạy; Bạn nên làm là: Ví dụ: X ( II ) Y (III) Gọi CTTQ: X_xY_y Theo quy tắt hóa trị ta có: \frac{x}{y} = \frac{III}{II }=\frac{3}{2 } từ...
 4. Gia Thành

  Hóa 8 Bài tập Hóa Trị

  Sửa bài của Hưng Câu 1: đúng Câu 2: Bạn nên gọi hóa trị của nguyên tố là một ẩn, rồi tìm ẩn theo quy tắc hóa trị như thầy đã dạy; Số nguyên tử là 1, 2, 3, ..... ; còn I, II, III, ..... là hóa trị. Câu 3: b)Bạn nên làm là K_2SO_4 Theo quy tắt hóa trị : I . 2 = II . 1 Vậy công thức hóa học...
 5. Gia Thành

  Hóa 8 Bài tập Hóa Trị

  Sửa bài của Trung Câu 1: đúng Câu 2: Bạn nên gọi hóa trị của nguyên tố là một ẩn, rồi tìm ẩn theo quy tắc hóa trị như thầy đã dạy; Ag_2O có hóa trị là II . Câu 3: a) đúng b) Ví dụ: Vì K có hóa trị I, nhóm SO_4 có hóa trị II Theo quy tắc hóa trị, Ta có : I.2=II.1 => Công thức trên là công...
 6. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập Luyện Tập 2

  Câu1: Cu(OH)_2 Vì OH_2 hóa trị I = b . y = I . 2 = 2 Gọi a là hóa trị của Cu Cu(OH)_2 Theo quy tắt hóa trị ta có: a . 1 = I . 2 a = \frac{I . 2}{ 1 } = II Vậy hóa trị của đồng trong trong Cu(OH)_2 là II PCl_ 5 Vì Cl hóa trị I = b . y = I . 2 = 2 Gọi a là hóa trị của P PCl_5 Theo quy...
 7. Gia Thành

  Hóa 8 Bài tập Hóa Trị

  Câu 1: a) Hóa trị của một nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là gì ? Trả lời: Hóa trị của một nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. b) Khi xác định giá trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên...
 8. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập bài Đơn chất, hợp chất - phân tử

  Sửa câu 7: Phân tử :oxi nhẹ hơn 0.54 lân phân tử muối ăn
 9. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập bài Đơn chất, hợp chất - phân tử

  sửa câu 6 a) Cacbon đioxit xem mô hình phân tử ở bài tập 5. Trả lời : 2.O + 1.C = 2.16 + 1.12 = 44
 10. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập bài Đơn chất, hợp chất - phân tử

  sửa câu 4 b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau. Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau. Ví dụ Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O. Ví dụ Photpho có hạt là P
 11. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập bài Đơn chất, hợp chất - phân tử

  Câu 1 : Chất được chia hai loại lớn là……và…...Đơn chất được tạo nên từ một……còn…… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Trả lời : Chất được chia hai loại lớn là Hợp chất và Đơn chất. Đơn chất được tạo nên từ một Nguyên tố hóa học, còn Hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở...
 12. Gia Thành

  Bài tập nguyên tố hóa học

  Bài sửa Câu 2: b) Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái (thường là 1 hoặc 2 chữ cái đầu trong tên La-tin của nguyên tố) Trong đó, chữ cái đầu được viết in hoa, chữ kế (nếu có) viết thường. Vd: Hidro kí hiệu là H, Oxi kí hiệu là O, Cacbon kí hiệu là C,... Câu 7: Khối lượng 1 nguyên...
 13. Gia Thành

  Bài tập nguyên tố hóa học

  Câu 1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp. a) Đáng lẽ nói những…....... loại này, những…........ loại kia, thì trong khoa học nói…........ hóa học này,…........hóa học kia. b) Những nguyên tử có cùng số…....... trong hạt nhân đều là…....... cùng loại...
 14. Gia Thành

  Hóa 8 Bài Tập bài Nguyên Tố Hóa Học

  Câu 1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp. a) Đáng lẽ nói những…....... loại này, những…........ loại kia, thì trong khoa học nói…........ hóa học này,…........hóa học kia. b) Những nguyên tử có cùng số…....... trong hạt nhân đều là…....... cùng loại...
Back
Bên trên