• Học online Hóa học THCS

Kết quả tìm kiếm

 1. Master

  Học trực tuyến Hóa 8 : Thực Hành 5: Điều chế hidro thử tính chất của hidro (08/03-14/03- chỉ học 1 bài)

  Tuần này lớp 8 chỉ học trực tuyến 1 bài này Hóa 8 : Thực Hành 5: Điều chế hidro thử tính chất của hidro
 2. Master

  Học trực tuyến Hóa 9 : Chủ đề Dầu mỏ khí thiên nhiên (học từ 08/03-14/03)

  Hóa 9 : Chủ đề Dầu mỏ khí thiên nhiên (học từ 08/03-14/03)
 3. Master

  Học trực tuyến Hóa 9 : Bài Axetilen (học từ 08/03-14/03)

  Hóa 9 : Bài Axetilen
 4. Master

  Đề tỉnh Đề và đáp án HSG Cấp Tỉnh Môn Hóa học 9 năm 2020 - 2021 - Bến Tre 2021-03-06

  Đề và đáp án HSG Cấp Tỉnh Môn Hóa học 9 năm 2020 - 2021 - Bến Tre Được giải bởi https://gianghi.net (Đây là bản định dạng PDF. Nếu cần bản word để làm tư liệu và chỉnh sửa vui lòng gửi liên hệ cho chúng tôi)
 5. Master

  Đề và đáp án HSG Cấp Tỉnh Môn Hóa học 9 năm 2020 - 2021 - Bến Tre

  Master đã gửi một tài nguyên mới: Đề và đáp án HSG Cấp Tỉnh Môn Hóa học 9 năm 2020 - 2021 - Bến Tre - Đề và đáp án HSG Cấp Tỉnh Môn Hóa học 9 năm 2020 - 2021 - Bến Tre Đọc thêm về tài nguyên này...
 6. Master

  Thông báo Tuần sau (10 và 11/03) Kiểm tra 15 phút hóa 9- lần 1 (hk2)

  Tuần sau (10 và 11/03) Kiểm tra 15 phút hóa 9- lần 1 Các em làm trước một số câu trắc nghiệm ở link dưới đây (lưu ý: phải đăng nhập mới thấy link) Bấm vào đây để làm trắc nghiệm
 7. Master

  "Nhờ các trường đại học xét tuyển học bạ nên em dạy thêm được"

  Vì muốn điểm học bạ đẹp, học sinh trung học phổ thông đã đổ xô đi học thêm ngay từ lớp 10, học thêm để được giải đề kiểm tra, mớm đề kiểm tra trước. Lâu ngày gặp lại học trò cũ, đang dạy Hóa học tại một trường trung học phổ thông vùng sâu, nhìn chiếc xe máy mới với món quà tặng thầy, tôi đoán...
 8. Master

  Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

  Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất. Nhân việc đại biểu Quốc hội Dương...
 9. Master

  Đội HSG lưu ý tối mai sẽ kiểm tra trực tuyến lúc 19 giờ

  Đội HSG lưu ý tối mai sẽ kiểm tra trực tuyến lúc 19 giờ Thời gian 120 phút. Lưu ý mỗi thành viên làm bài trong 1 bài gửi vì tách ra 2 bài hệ thống sẽ tự khóa
 10. Master

  Đề tỉnh Đề thi và đáp án HSG Môn Văn học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 2021-03-05

  Đề thi và đáp án HSG Môn Văn học 9 - Bến Tre năm 2018-2019
 11. Master

  Đề thi và đáp án HSG Môn Văn học 9 - Bến Tre năm 2018-2019

  Master đã gửi một tài nguyên mới: Đề thi và đáp án HSG Môn Văn học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 - Đề thi và đáp án HSG Môn Văn học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 Đọc thêm về tài nguyên này...
 12. Master

  Đề tỉnh Đề thi và đáp án HSG Môn Tin Học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 2021-03-05

  Đề thi và đáp án HSG Môn Tin Học 9 - Bến Tre năm 2018-2019
 13. Master

  Đề thi và đáp án HSG Môn Tin Học 9 - Bến Tre năm 2018-2019

  Master đã gửi một tài nguyên mới: Đề thi và đáp án HSG Môn Tin Học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 - Đề thi và đáp án HSG Môn Tin Học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 Đọc thêm về tài nguyên này...
 14. Master

  Đề tỉnh Đề thi và đáp án HSG Môn Giáo dục công dân 9 - Bến Tre năm 2018-2019 2021-03-05

  Đề thi và đáp án HSG Môn Giáo dục công dân 9 - Bến Tre năm 2018-2019
 15. Master

  Đề thi và đáp án HSG Môn Giáo dục công dân 9 - Bến Tre năm 2018-2019

  Master đã gửi một tài nguyên mới: Đề thi và đáp án HSG Môn Giáo dục công dân 9 - Bến Tre năm 2018-2019 - Đề thi và đáp án HSG Môn Giáo dục công dân 9 - Bến Tre năm 2018-2019 Đọc thêm về tài nguyên này...
 16. Master

  Đề tỉnh Đề thi và đáp án HSG Môn Địa Lý 9 - Bến Tre năm 2018-2019 2021-03-05

  Đề thi và đáp án HSG Môn Địa Lý 9 - Bến Tre năm 2018-2019
 17. Master

  Đề thi và đáp án HSG Môn Địa Lý 9 - Bến Tre năm 2018-2019

  Master đã gửi một tài nguyên mới: Đề thi và đáp án HSG Môn Địa Lý 9 - Bến Tre năm 2018-2019 - Đề thi và đáp án HSG Môn Địa Lý 9 - Bến Tre năm 2018-2019 Đọc thêm về tài nguyên này...
 18. Master

  Đề tỉnh Đề thi và đáp án HSG Môn Lịch sử 9 - Bến Tre năm 2018-2019 2021-03-05

  Đề thi và đáp án HSG Môn Lịch sử 9 - Bến Tre năm 2018-2019
 19. Master

  Đề thi và đáp án HSG Môn Lịch sử 9 - Bến Tre năm 2018-2019

  Master đã gửi một tài nguyên mới: Đề thi và đáp án HSG Môn Lịch sử 9 - Bến Tre năm 2018-2019 - Đề thi và đáp án HSG Môn Lịch sử 9 - Bến Tre năm 2018-2019 Đọc thêm về tài nguyên này...
 20. Master

  Đề tỉnh Đề thi và đáp án HSG Môn Sinh học 9 - Bến Tre năm 2018-2019 2021-03-05

  Đề thi và đáp án HSG Môn Sinh học 9 - Bến Tre năm 2018-2019