• Học online Hóa học THCS
Resource icon

Trả phí Trọn bộ cả năm Giáo án Hóa học 9 tinh giản mới theo công văn 3280 - 5512 BGD năm 2020-2021 2020-2021

Trọn bộ cả năm Giáo án Hóa học 9 tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020-2021
Định dạng file word thầy cô dễ dàng chỉnh sửa theo ý mình
Đầy đủ học kì 1 và hk 2 (tải về giải nén ra chỉnh sửa theo ý mình)
Xem thử hk1
Tài nguyên tương tự