Bài viết mới nhất Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

Đề- Đáp án: 110 đề và đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hóa học

Đề chuyên Đề- Đáp án: 110 đề và đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hóa học V12.21

Định dạng tệp
PDF
Nén tệp
  1. Zip
Bao gồm 110 đề và đáp án chi tiết.
Các file định dạng PDF có đóng dấu, không thể chỉnh sửa, thích hợp để học tập (sẽ phát hành phiên bản word có thể chỉnh sửa dành cho giáo viên sau)
1.jpg


2.jpg


3.jpg
Bên trên