Bộ tài liệu Word ba khối 10, 11, 12 (2019-2020) Toán Học

Bộ tài liệu Word ba khối 10, 11, 12 (2019-2020) Toán Học 19-20

Bạn không có quyền tải về
Bộ tài liệu Word ba khối 10, 11, 12 (2019-2020) Toán Học
ba_khoi_bnt.jpg

Bộ tài liệu full 3 khối gồm các nội dung sau:
Khối 12:
1. Ứng dụng đạo hàm
2. Mũ - Logarit
3. Nguyên hàm - Tích phân
4. Số phức
5. Khối đa diện
6. Nón - trụ - cầu
7. Phương pháp tọa độ trong không gian


Khối 11:
1. Hàm số lượng giác
2. Tổ hợp - Xác suất
3. Dãy số, cấp số
4. Giáo hạn
5. Đạo hàm
6. Phép biến hình
7. Quan hệ song song
8. Quan hệ vuông góc


Khối 10:
1. Mệnh đề, tập hợp
2. Hàm số
3. Phương trình
4. Bất đẳng thức, bất phương trình
5. Lượng giác
6. Vec tơ
7. Tích vô hướng
8. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Tài nguyên tương tự
Bắt đầu bởi Tiêu đề Category Tải về Cập nhật lần cuối
Master Sơ đồ tư duy tổng hợp toàn bộ kiến thức Vật lý 12 Tài liệu miễn phí 0