OMG! Có rắc rối rồi.

Bạn không đủ 250,000VNĐ để mua tài nguyên này.